Tööpakkumised

FINANTSJUHT

Veho on Soome pereettevõte ja piirkonna suurimaid autokontserne, mis tegutseb Soomes, Rootsis, Eestis ja Leedus. Ettevõte loodi ja on Soome turul Mercedes-Benz kaubamärki esindanud juba aastast 1939. Veho gruppi lisandusid 2019. aasta oktoobris Silberauto kaubamärki kandvad Eesti ja Leedu äriüksused, mis on Mercedez-Benz autoriseeritud müügi- ja teenindusorganisatsioonid.

 
Finantsosakonna töö harmoniseerimiseks grupi standardite ja põhimõtetega, on meeskonda oodatud eelneva strateegilise juhtimise ja rahvusvahelise töökogemusega

FINANTSJUHT,

kelle peamine roll on olla muudatuste eestvedajaks raamatupidamis-
ja finantsprotsesside moderniseerimisel ning digitaliseerimisel.


Ettevõte pakub:
 • eneseteostuse võimalust finantsosakonna moderniseerimisel ja arendamisel kahe autoesinduse ühinemise järgselt;
 • võimalust enesearenguks rahvusvahelises autoettevõttes;
 • motiveerivat tasusüsteemi;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • väljakutseid pakkuvat tööd.

Finantsjuht vastutab Eesti jaemüügi- ja turustuskorralduse finantsjuhtimise kõigi aspektide eest, sealhulgas finantsaruandluse, juhtimisarvestuse ja -analüüsi, maksude ja õigusaktide järgimise, eelarve- ja kohustusliku aruandluse, sisekontrollipoliitika ja -protseduuride rakendamise, auditite läbiviimise eest. Finantsjuht annab aru ja on peamiseks kontaktisikuks Veho Grupi CFO-le ja kuulub ettevõtte Baltikumi juhtkonda.

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad:
 • finants- ja raamatupidamisprotsesside moderniseerimine, digitaliseerimine ning harmoniseerimine grupi protsessidega;
 • haldab finants- ja raamatupidamisprotsesse õigeaegselt, usaldusväärselt ja kulutõhusalt;
 • tagab finantsdokumentide (bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne) läbipaistvuse;
 • koostab aasta- ja kuueelarveid ning prognoose, toetades ettevõtet ad hoc stsenaariumianalüüsidega;
 • jälgib ja hindab müügi, brutomarginaali ja ärikasumi erinevusi vastavalt eelarvele, selgitab välja erinevuste põhjused ning teeb parandusettepanekud plaanides;
 • töötab välja ja jälgib KPI-sid, vastutab ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja finants-KPI-de saavutamise eest;
 • tegutseb grupi ja kohaliku juhtkonna konsultandina kõikides õigusalastes, maksu- ja muudes küsimustes, mis mõjutavad ettevõtet ja teeb tõhusat koostööd grupi CFO-ga kõigis võtmeküsimustes;
 • planeerib iga-aastaseid rahavooge ja haldab pangaga seotud tegevusi;
 • rakendab parimaid tavasid käibekapitali, rahavoogude ja sularaha konverteerimise tsükli juhtimiseks ja maksimeerimiseks;
 • vastutab konsolideeritavate üksuste (Eesti ja Leedu) aruannete ning muude ülesannete eest;
 • juhib planeerimisprotsessi (eelarve, prognoos ja pikaajalised finantskavad) keskendudes finantskavade strateegiaga vastavusse viimisele;
 • teostab finantsaruandlust juhtkonnale;
 • toetab audiitorite tegevust;
 • juhib ja osaleb erinevates kuulõpu raamatupidamistoimingutes;
 • juhib ja arendab finantsmeeskonda ning osaleb igapäevases praktilises töös koos oma meeskonnaga.

Sobid antud ametikohale, kui Sul on:
 • magistrikraad raamatupidamise, finantsjuhtimise valdkonnas või sellega võrdväärne haridus;
 • eelnev 5-aastane töökogemus sarnasel positsioonil rahvusvahelises ettevõttes;
 • finants- ja juhtimisarvestuse teadmised ning kogemused edasijõudnud tasemel;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.


Ideaalsel kandidaadil on IFRS-i kogemus, maatriksistruktuuri aruandluse ja inimeste juhtimise kogemus ning tugevad teadmised MS Office'ist ja SAP-ist. Oled oma töös edukas kui Sul on tugev analüüsivõime ja oled võimeline vastutust võtma, iseseisev, proaktiivne, initsiatiivikas ning lahendusi pakkuv. Sobiv kandidaat on täpne ja korrektne oma töös, hea suhtlemisoskusega ja orienteeritud meeskonnatööle, ennast kehtestav, diplomaatiline ning heade läbirääkimisoskustega.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV-Online või CV Keskus kaudu saates oma inglise keelse CV kuni 02.12.2020.
Lisainfo värbamispartner Kristi Põldma
telefonil +372 5854 5525 või kristi@tammistepersonal.ee.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.