Tööpakkumised

FINANTSKONTROLLER

Veho on Soome pereettevõte ja piirkonna suurimaid autokontserne, mis tegutseb Soomes, Rootsis, Eestis ja Leedus. Ettevõte loodi ja on Soome turul Mercedes-Benz kaubamärki esindanud juba aastast 1939. Veho gruppi lisandusid 2019. aasta oktoobris Silberauto kaubamärki kandvad Eesti ja Leedu äriüksused, mis on  Mercedez-Benz autoriseeritud müügi- ja teenindusorganisatsioonid.

Meeskonda on oodatud proaktiivse ja rahvusvahelise ettevõtte töökogemusega

FINANTSKONTROLLER,

kelle peamine roll on olla tugev partner grupi kontrollingu meeskonnale, regiooni CFO-le, kohalikule finantsosakonnale ja juhtkonnale, et toetada Eesti müügi- ja turustuskorraldust läbi ühtse ning õigeaegse aruandluse, planeerimise ja analüüsi.

Ettevõte pakub:
 • eneseteostuse võimalust finantsosakonna moderniseerimisel ja arendamisel kahe autoesinduse ühinemise järgselt;
 • võimalust enesearenguks rahvusvahelises autoettevõttes;
 • motiveerivat tasusüsteemi;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • väljakutseid pakkuvat tööd.

Finantskontrolleri töö keskendub ärikriitilistele küsimustele ja hõlmab kõike, mis on seotud finantsjuhtimisega sh korporatiivse raamatupidamisega, finants- ja regulatiivse aruandlusega, eelarve ja prognooside koostamisega. Samuti sisaldab töö vastutust finantsriskide juhtimise ning sisekontrolli põhimõtete ja protseduuride arendamise eest.

Peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad:
 • oma vastusalas raamatupidamisdokumentide haldamine, regulatsioonidele vastavuse tagamine, finantsaruannete koostamine ja avaldamine, finantsandmete analüüs, kulude jälgimine, tulude prognoosimine ja finantsinformatsiooni korrektsuse tagamine;
 • igakuise täpse ja õigeaegse finantsaruandluse, planeerimise ja analüüside tagamine ning had hoc aruannete koostamine grupi, Baltikumi või Eesti juhtidele;
 • regulatiivse aruandluse ettevalmistamise koordineerimine, eelarve ja finantsprognooside koostamise koordineerimine, juhtimine ning lahknevuste korral teavitamine;
 • kvaliteedikontrolli tagamine finantstehingute ja -aruandluse üle;
 • sisekontrolli tugevdamine ja hoidmine läbi äriprotsesside ning raamatupidamiseeskirjade arendamise;
 • Eesti müügi - ja turustuskorralduse teenindamine;
 • olla toeks kuulõpu ja aastalõpu tegevustega seotud protsessides ning assisteerida maksustamise küsimustes;
 • olla üheks võtmeisikuks majandustarkvara (ERP) finantsilise poole juurutamises;
 • toetada äriühingute ühinemise ja ülevõtmisega (M&A) seotud toimingutes.

Sobid antud ametikohale, kui Sul on:
 • magistrikraad raamatupidamise või finantsjuhtimise valdkonnas või muu vastav haridus koos kõrgema taseme töökogemusega;
 • eelnev edukas töökogemus finantskontrollerina ning vähemalt 5-aastane kogemus raamatupidamis- ja finantsjuhtimise valdkonnas;
 • pikaajaline kogemus spetsialistina töötamisel eelistatult rahvusvahelises ettevõttes;
 • põhjalikud teadmised raamatupidamise põhimõtetest ja protseduuridest;
 • eelnev kogemus finantsaruandluse loomises, üldiste pearaamatu funktsioonide täitmises, kuu- ja aastalõpu protsessides osalemisega;
 • suurepärased raamatupidamise tarkvara kasutamise ja administreerimise oskused, lisaks suurepärane Exceli oskus, kasuks tuleb Axapta kasutamise oskus;
 • väga hea eesti keele ja inglise keele oskus.

Oled oma töös edukas, kui sa suudad kinni hoida finantsaruandluse ja teiste äritegevusega seotud nõuete rangetest tähtaegadest. Sul on kogemus või Sind huvitab protsesside arendamine ja süsteemide juurutamine ning sa naudid töötamist nii Exceli, numbrite kui andmetega. Sobiv kandidaat on arengule orienteeritud, proaktiivne, analüütiline ja süsteemne oma töös, positiivse hoiakuga ja lahenduskeskse lähenemisega, ennast kehtestav, väga hea suhtlemisoskusega ja koostööle orienteeritud.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV-Online või CV Keskus kaudu saates oma inglise keelse CV kuni 16.12.2020.
Lisainfo värbamispartner Kristi Põldma
telefonil +372 5854 5525 või kristi@tammistepersonal.ee.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.