Tööpakkumised

GRUPI PEARAAMATUPIDAJA

Vaklak OÜ on Austria investorile kuuluv emaettevõte, kes haldab mitmeid suuri Eesti piimakarja- ja taimekasvatusega tegelevaid põllumajandusettevõtteid, näiteks Adavere Agro AS, Risti Agro AS, Aravete Agro AS ja Rebruk Farm OÜ.

Vaklak OÜ kutsub oma meeskonda 

GRUPI PEARAAMATUPIDAJA

kes aitab ühtlustada ja juhtida gruppi kuuluvate ettevõtete raamatupidamist. 

Sinu peamisteks tööülesanneteks on: 
 • grupi raamatupidajate töö koordineerimine;
 • igapäevaste finantstehingute tegemine;
 • grupi aastaaruannete koostamine ja esitamine;
 • uute raamatupidamistegevuste ja aruandlusnõuete kehtestamine ja rakendamine;
 • arvepidamispõhimõtete täitmise kontrollimine;
 • finantsjuhi toetamine ja vajadusel asendamine;
 • suhtlemine audiitorite ja vajadusel maksunõustajatega;
 • igapäevane koostöö grupi sisekontrolliga Austrias;
 • grupi finantsraportite analüüsimine;
 • maksuküsimuste kooskõlastamine grupis ja nendest kinnipidamise tagamine
 • grupi praegustes ja lisanduvates ettevõtetes SAF programmi kasutuselevõtu juurutamine.

Ootame sind kandideerima kui: 
 • sul on kõrgharidus või rakenduskõrgharidus finants- ja/või raamatupidamise valdkonnas;
 • omad vähemalt 3-aastast kogemust raamatupidamise töös;
 • oskad kasutada MS Office programme väga heal tasemel;
 • sul on tugev analüütiline mõtlemine ning numbriline võimekus;
 • sul on väga hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, oled sõbralik, empaatiline, iseseisev ning oskad ennast kehtestada;
 • sul on B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • sul on eesti keel väga heal ning inglise keel heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
 • kasuks tuleb SAF programmi tundmine ning teadmised põllumajandusest ja loomakasvatusest.

Omalt poolt pakume: 
 • stabiilset töösuhet ja korralikku põhipalka;
 • erialaseid koolitusi;
 • tervise edendamiseks tehtud kulutuste hüvitamist;
 • kodukontoris töötamise võimalust 2-3 päeva nädalas;
 • isikliku sõiduauto kasutamisest tulenevat kompensatsiooni ametisõitude tegemisel;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda.

Lisainformatsioon: 

Sa tuled tööle kasvavasse ja arenevasse ettevõttesse, kus sul on võimalus anda oma panus ja muuta protsesse efektiivsemaks.

Töökoht asub Paide linnas Mäo külas, kuid kuna ettevõte pakub kodus töötamise võimalust, on oodatud kandideerima ka huvilised teistest kaugemal asuvatest linnadest ja asulatest. 

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 06.05.2018.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Ilona Liventaal, 

telefon 5340 0686, e-mail ilona@tammistepersonal.ee.