Tööpakkumised

HR PARTNER

Värvikeskuste Grupp OÜ on ehitus- ja viimistlusmaterjalide ning – seadmete müügile spetsialiseerunud 20 aastase ajalooga kasvav ettevõte, kauplustega Eestis, Lätis ja Leedus. Kodulehekülg www.varvikeskus.ee

Lääne-Virumaal asuv Arkna mõis on arenemas isemajandavaks üksuseks koos turismi ja põllumajandusega. Hetkel on mitmes ettevõttes üle 20 töötaja. 
Kodulehekülg www.arkna.ee

Kõik ettevõtted kuuluvad ühele omanikule. Ettevõtete efektiivsemaks juhtimiseks on loodud kontsern, mille töötajate arv kokku on üle 100 inimese ja mis kasvab.

Kutsume kontserni juhtkonda

HR PARTNERI,

kes on ettevõtete ja kaupluste juhtidele heaks mõttekaaslaseks personalipoliitika loomisel ja arendamisel ning igapäevaste personalivaldkonna küsimuste lahendamisel. Sind abistab igapäevaste jooksvate ja tehniliste küsimuste lahendamisel juhtkonna assistent.

HR partneri peamine tööaeg kulub Värvikeskuse 55 töötajaga Eesti üksuse töö toetamisele, teistele juhtidele on ta pigem strateegiline partner ja nõustaja.

Sinu tööülesanded:

 • töötad välja ettevõtte personalipoliitika ja arendad seda vastavalt ettevõtte arenguplaanidele ja arengule
 • oled strateegiliseks partneriks Lätis (3 kauplust, 16 töötajat) ja Leedus (3 kauplust, 12 töötajat) asuvate kaupluste juhtidele
 • oled strateegiliseks partneriks Arkna tegevjuhile kõigis personalialastes küsimustes
 • osaled firma eelarve koostamisel personalitööd ja koolitust puudutavates küsimustes, jälgid kulutuste vastavust eelarvele
 • osaled ettevõtte motivatsiooni- ja premeerimissüsteemi väljatöötamisel, ellu rakendamisel ja arendamisel
 • osaled ettevõtte infoliikumise süsteemi arendamises ja igapäevases töös hoidmises, aitad kaasa siselehe Pintseldaja regulaarsele välja andmisele
 • korraldad koostöös juhtidega ja assistendiga ettevõtte siseüritusi
 • arendad ja viid ellu töötajate tööalase hindamise- ja karjääri planeerimise süsteemi
 • kindlustad ettevõtte efektiivselt korraldatud ja suunatud arendus- ja koolitussüsteemi kaudu professionaalsete töötajatega
 • nõustad ja juhendad juhtkonda ja keskastme juhte personalialastes küsimustes
 • jälgid ja analüüsid töötajate töö efektiivsust ja töötajate arvu ning teed ettepanekuid meeskondade personalialasteks muudatusteks
 • valmistad ette ja viid läbi personali valikuprotsessi koostöös otsese juhi ja assistendiga (ametijuhendite, töökuulutuste koostamine ja kujundamine, reklaamkanalite valik, kandidaatidega suhtlemine, testimise korraldamine, intervjueerimine, tagasiside, jms.)
 • koostad sisse elamisprogrammid, toetad uusi töötajaid nende sisse elamis perioodil ja oled edaspidi nende usaldusisikuks
 • vastutad ettevõtte personaliarvestuse korrektsuse eest, töötervishoidu ja tööohutust puudutava dokumentatsiooni (töölepingud, nende muudatused, jms) korrektsuse ja vastavuse eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadusele
 • jälgid töötervishoiu ja tööohutusseaduste järgmist ettevõttes

Kandideerimisel tagab edu:

 • kõrgharidus
 • põhjalikud ja kaasaegsed teadmised personalijuhtimisest
 • tööseadusandluse hea tundmine
 • tööohutus ja töötervishoiualaste seaduste hea tundmine
 • väga hea eesti keele ning hea vene ja inglise keele oskus
 • kasuks tuleb programmide Taavi ja Noom kasutamise kogemus

Sobid meie juhtidele personalipartneriks, kui:

 • oled avatuks koostööks erinevate juhtidega ja tunned rõõmu neile abi pakkumisest
 • oled loomult sõbralik ja hooliv – meie töötajad peaksid tundma, et sinu juurde tulles leiavad nad mõistmist
 • sa pead silmas ettevõtete ärihuvisid, oled järjekindel ja oskad end kehtestada, et õigeks ajaks kõik tehtud oleks
 • sulle on omane hea inimeste tunnetus ja probleemide lahendamise oskus – suudad mõista erinevaid inimesi ja oled mõtteviisiga, et igale probleemile on lahendus

Meie pakume sulle:

 • võimalust olla meie juhtidele tõeline tugisammas kõikides personalialastes küsimustes
 • õppida ja saada uusi kogemusi, sest töötad koos kiiresti arenevate ettevõtete juhtidega nii Eestis, Lätis kui Leedus
 • korralikku põhipalka ja tulemustasu

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri meie Karjäärikausta cv.tammistepersonal.ee või CV-Online'i kaudu kuni 21.08.2018.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Sirje Tammiste,

telefon 514 4084, e-mail sirje@tammistepersonal.ee.