Tööpakkumised

IT-JUHT


Aasta ettevõte ja Aasta innovaator 2021 Chemi Pharm AS on laiendamas oma tegevusvaldkonda. 

 
Seetõttu kutsume oma ridadesse kogenud

IT-JUHI,

kelle peamisteks ülesanneteks on:
 • ettevõtte süsteemide haldamine;
 • ettevõtte info- ja andmeturbega tegelemine, süsteemi loomine, juurutamine ja kasutajate koolitamine;
 • IT projektide arenduste juhtimine;
 • ettevõtte digistrateegia tuleviku visiooni loomine ja elluviimine;
 • IT valdkonna vastavuse tagamine kvaliteedijuhtimissüsteemile, dokumentatsiooni haldamine;
 • hangete eest vastutamine ja lähteülesannete koostamine;
 • järelevalve IT partnerite töö üle, tulemi valideerimine.

Kandideerimisel tagab edu:
 • lõpetatud kõrgharidus (eeliseks on infotehnoloogia alane kõrgharidus);
 • IT projektide juhtimise kogemus;
 • kokkupuude ja kogemus erinevate IT-alaste tehnoloogiate ja mõistetega (AD, Group Policy, Rest, SOAP, API, XML, JSON, SQL);
 • Public key authentication, Git ja Qlik Sense kasutamise oskus;
 • Linux SystemD teenuste restart’imise oskus;
 • Exceli kasutusoskus heal tasemel;
 • analüüsioskus;
 • oskus mõista äri toimimist;
 • süsteemsus ja analüütiline mõtlemine;
 • hea suhtlemisoskus, lahendustele orienteeritus;
 • algatusvõimelisus;
 • oskus ennast kehtestada;
 • argumenteerimisoskus;
 • eesti keele oskus väga hea nii suuliselt kui kirjalikult ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Ettevõte pakub:          
 • võimalust välja arendada terve valdkond;
 • tervisekindlustuse paketti või sporditoetust;
 • koolitusi vastavalt vajadusele;
 • sisseelamisperioodiks mentorit ja tuge.

Kandideerimine kestab kuni sobilik kandidaat leitakse. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.


Lisainfo värbamispartner Ilona Viilult telefonil
+372 5340 0686 või ilona@tammistepersonal.ee.