Tööpakkumised

JUHATAJA

AS Pärnu REV konsolideeritud gruppi kuuluvad Pärnu REV Ehitus OÜ, Pärnu REV Kaubandus OÜ ja Pärnu REV Haldus OÜ. Eesti erakapitalil põhineva 40-50 töötajaga ca 6 miljonilise aastakäibega ettevõte on ehitanud või renoveerinud eelkõige Pärnumaa jaoks olulisi ühiskondlikke ehitisi. Ehitusmaterjalide kauplused asuvad Pärnus ja Vändras.

Ettevõttele on omistatud kvaliteedijuhtimise ISO 9001:2015 ja keskkonnakaitse   ISO 14001:2015 sertifikaadid ning restaureerimise tegevusluba.


Ootame oma Pärnus asuvat ettevõtteid juhtima

JUHATAJAT

Meiega liitudes on sul võimalus olla:
 • nii pika ajalooga ettevõtte stabiilsuse looja kui jätkusuutliku arenguvisiooni looja ja elluviija; 
 • lojaalse meeskonna arendaja ja inspireerija.

Sama palju kui me hindame kogemusi ja lojaalsust, väärtustame uuendusi ning kaasaegsega kursis olekut. Meile on olulised head koostöösuhted klientidega ning oma töötajate rahulolu.


Sinu tööülesanneteks on:
 • firmade eesmärgipärane ja efektiivne juhtimine;
 • töötajate töö korraldamine (sh tööle vormistamine ja ametist vabastamine);
 • suhtlemine tellijate ja alltöövõtjatega;
 • ettevõtete arendamine ja uute ärivõimaluste leidmine (ettevõtte struktuuri hindamine, vajadusel ümberkorralduste tegemine);
 • prioriteet on uute objektide leidmine, pakkumiste tegemine, et tagada stabiilne käive ning ehitusmaht;
 • lähituleviku ning pika perspektiivi vaate esitamine nõukogule;
 • osalemine nii ettevõtte sisestes aruteludel kui läbirääkimistel klientide ja koostööpartneritega;
 • ettevõtte esindamine erinevates ametkondades.

Oled sobiv kandidaat kui sul on:
 • soovitavalt ehitusalane kõrg-või eriharidus. Ehitusalase kõrgharidus ei ole nõutav, kui on ehitusettevõtte juhtimiskogemus;
 • vähemalt 5- aastane ettevõtte juhtimise kogemus (soovitavalt ehitusfirmas);
 • oskus hinnata turu potentsiaali ning luua sellele vastav arengustrateegia;
 • ehitusalased teadmised, mis annavad pädevuse läbirääkimiste pidamiseks;
 • tööks vajaliku seadusandluse alased teadmised;
 • väga heal tasemel eesti keele oskus, vene ja inglise keel on vajalikud suhtlustasandil;
 • tulemuslike läbirääkimiste kogemus, oskus oma seisukohti veenvalt ja argumenteeritult põhjendada;
 • oskus meeskonnasuhteid juhtida ja töötajaid arendada.

Sind toetab antud ametikohal hea ärivaist, kiire mõtlemine, initsiatiivikus ja algatusvõime. Sa oled ettevõtte õhkkonna kujundaja, julged probleemidest avatult rääkida ja otsid konstruktiivseid lahendusi. Sa tuled toime keeruliste olukordadega ning oskad headest aegadest maksimumi võtta.

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee  kaudu.

Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!