Tööpakkumised

JUHATAJA


Laulu- ja tantsupeo traditsioon on 150 aastaga saanud Eesti identiteedi lahutamatuks osaks. Täna on laulupeost ja tantsupeost saanud põlvest-põlve kestev üleilmne liikumine, mis mõtestab eesti keelt ja meelt ning kannab päevast päeva edasi meie olulisimaid väärtusi ja kombeid. Kümne aasta jooksul neljal korral saab see liikumine kõigile nähtavaks, kui Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse eestvedamisel toimuvad Tallinnas üleriigilised laulupeod ja tantsupeod.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja konkursi, et leida

JUHATAJA,

kes tunneb nii laulupeo kui ka tantsupeo liikumise senist kulgu ning
mõistab selle liikumise sisulist tähendust, ulatust ja mõju tänases Eestis.


Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhatuse liikme ülesandeks on koostöös oma meeskonna ja paljude koostööpartneritega hoida elavana laulu- ja tantsupeo traditsiooni, järgides Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA missiooni, visiooni ja toetudes meie väärtustele.

Juhataja tööülesanded tulenevad sihtasutuse põhikirjast, arengukavast, sihtasutuse nõukogu otsustest ja kehtivatest õigusaktidest, millega saad lähemalt tutvuda siit.

Oled sobiv kandidaat, kui oled avatud suhtlemisstiiliga koostöösuhteid loov ning väga hea tervikutaju ja analüüsi ning planeerimisoskusega juht ja sul on:
  • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdustatud kvalifikatsioon )
  • avaliku suursündmuse korraldamise ja organisatsiooni juhtimise kogemus;
  • strateegilise planeerimise, finantsplaneerimise ja eelarvestamise oskus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel.

Sinu edukat kandideerimist toetab  laulu- kui ka tantsupeo liikumise ajaloo, tähenduse, ulatuse ja mõju sisuline tundmine ja tajumine, initsiatiivikus ja algatusvõime. Kasuks tuleb kultuuriprotsesside kujundamise, planeerimise ja juhtimise kogemus.  

Sa tuled toime väga pingelise tööga, tagades pidude eduka loomis- ja õppeprotsessi ning suurte pidude tipptasemel korralduse ja elluviimise.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
  • motiveeritud avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • haridust tõendava dokumendi koopia;
  • 1 lk. A4 formaadis essee teemal „Laulupeo ja tantsupeo tulevikuvisioon“.

Lisa oma dokumendid Tammiste Personalibüroo Karjäärikausta cv.tammistepersonal.ee Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhatuse liikme konkurssile, kandideeri CV-Online kaudu või edasta digitaalselt allkirjastatud kandideerimisdokumendid meilile info@tammistepersonal.ee kuni 31. august 2020.a. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Personalikonkurssi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Sirje Tammiste telefonil
514 4084 või sirje@tammistepersonal.eeIsikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.