Tööpakkumised

JUHATUSE ESIMEES

Kaasaegsesse ülikoolihaiglasse, SA Tartu Ülikooli Kliinikumisse, on oodatud

JUHATUSE ESIMEES,

kes vastutab Tartu Ülikooli Kliinikumi ja sellega võrgustunud haiglate kvaliteetse järjepideva ravi korralduse eest.

Otsime juhti:

 • kes väärtustab tihedat koostööd Tartu Ülikooli õppe- ja teadustööga
 • juhib innovatsiooni uue põlvkonna raviteenuste arendamisel, väärtustades seejuures ennetust, personaalsust, prognoosivõimet ja patsiendi kaasamist
 • kujundab Tartu Ülikooli Kliinikumist atraktiivse, arstide ja õdede arengusse ning karjääri panustava tööandja
 • tagab Tartu Ülikooli Kliinikumis meeskonnatööl ja kaasamisel põhineva töökeskkonna
 • mõjutab Eesti tervishoiu arenguid ning panustab aktiivselt Eesti tervishoiupoliitikasse
 • arendab aktiivselt koostööd partneritega nii tervishoiusektoris kui väljaspool
 • omab strateegilist visiooni Kliinikumi edasisest arengust ja suudab selle ellu viia

Ootame sind kandideerima, kui sul on juhtimise, majanduse, tervise, infotehnoloogia või õigusalane kõrgharidus. Soovitav on teaduskraadi (nt doktorikraad, MSc, teadusmagister) olemasolu.

Edu kandideerimisel tagab:

 • innovatsioonimeelsus, meeskonnatööle orienteeritus ning muutuste juhtimise kogemus
 • tervishoiusektori toimimise aluste tundmine
 • vähemalt kolmeaastane tipptasemel juhtimise kogemus
 • kõrge pingetaluvus ja hea analüüsivõime
 • hea suhtlemisoskus ja avaliku esinemise oskus
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • heal tasemel inglise keele oskus kõnes

Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

 • avaldus nõukogu esimehele, milles kandidaat selgitab oma motivatsiooni nimetatud ametikohale asumiseks ning esitab soovitud ametitasu
 • elulookirjeldus
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • visioon „Kliinikumi väljakutsed ja võimalused tipptasemel integreeritud ravi-, õppe- ja teadustööd tegeva tervishoiuasutusena järgneva viie aasta jooksul“ (kuni 4 lk)
 • juhatuse esimehe tegevusprogrammi, milles ta kirjeldab muuhulgas juhatuse tulevast töökorraldust ning määratleb juhatuse liikmete arvu, nende vastutusvaldkonnad

Soovitav on esitada potentsiaalsed kandidaadid nende ametikohtade täitmiseks, kes esitavad oma kandideerimisdokumendid hiljem juhatuse liikmete avalikul konkursil.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 16. juulil 2018. a kell 12.00 nõukogu esimehele e-kirjaga aadressile urmas.klaas@raad.tartu.ee ja aadressile siiri.toomiste@kliinikum.ee.

Värbamisprotsessi aitab läbi viia Tammiste Personalibüroo OÜ. Lisainfot jagavad värbamispartner Sirje Tammiste, telefon +372 514 4084, sirje@tammistepersonal.ee ja kliinikumi personaliteenistuse direktor Siiri Toomiste, telefon +372 533 18170,  siiri.toomiste@kliinikum.ee