Tööpakkumised

JUHATUSE LIIGE- HAIGLA ÜLEMARST

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on piirkondlik haigla, mille ülesandeks on olla elanike arstliku turvalisuse tagaja ning kompetentsikeskus Põhja-Eesti haiglavõrgustikule ja tervishoiusüsteemile. Regionaalhaigla koosseisus on seitse kliinikut, kuhu kuuluvad 32 kõrgetasemelist erialakeskust.

Regionaalhaiglas on Eesti suurim traumakeskus, Põhja-Eesti juhtiv südamekeskus ja psühhiaatriakeskus ning haiglas osutatakse laiapõhjalist vähiravi rohkem kui pooltele vähihaigetele Eestis.

Enam kui 167 miljoni euro eest raviteenuseid pakkuv Regionaalhaigla on tööandjaks pea 4000 inimesele, olles suuruselt kuues tööandja Eestis. Regionaalhaigla kontserni kuuluvad tütarhaiglatena Läänemaa Haigla, Raplamaa Haigla ja Hiiumaa Haigla.

Kodulehekülg www.regionaalhaigla.ee

Haigla 3- liikmelisse juhatusse on oodatud haiglale visiooni loov

JUHATUSE LIIGE- HAIGLA ÜLEMARST, 

kelle vastutusaladeks on:

 • Ravitöö korraldamine kõikide erialade üleselt
  ravitöös ja ennetustegevuses kõrge kvaliteedi tagamine;
  ravitöö vastavus ravijuhenditele;
  ravitöö korraldamine arvestades Haigekassa ravirahastuslepingut;
  ravitöö arendamine ning parendustegevuste ellu rakendamine tihedas koostöös kliinikute juhtide ja erialajuhtide ning õendusdirektori ja tema meeskonnaga;
  tihe koostöö perearstide, kiirabi, teiste raviasutuste, erialaseltside ja patsiendiorganisatsioonidega.
 • Ravitöö korraldamine kontserniüleselt
  • koostöös tütarhaiglate juhtidega, kohalike perearstidega ja kohaliku omavalitsusega;
  • ravitöö kõrge kvaliteedi tagamine ja selle arendamine ning ümberkujundamine arvestades piirkonna ja kohaliku kogukonna vajadusi.
 • Kliinilise koostöö tagamine ja arendamine partnerhaiglatega;
 • Haiglaapteegi tegevuse korraldamine ja arendamine.
 • Palliatiivravi keskuse tegevuse korraldamine ja arendamine. 

Ravijuht näeb suurt pilti – haiglat kui tervikut, ta oskab töös prioriteete seada, on loomult proaktiivne ja suudab toime tulla pingeliste olukordadega. 

Ootame kandideerima juhti, kes on:

 • Koostöösuhetele orienteeritud;
 • uuendusmeelne, uute protsesside käimalükkaja ja elluviija;
 • hea läbirääkimisoskusega, oskab erimeelsusi ületada ja konstruktiivset tagasisidet anda. 

Ootame sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus arstiteaduses;
 • varasem töökogemus on andnud ülevaate meditsiinivaldkonnast ja arusaama süsteemi toimimisest ning juhtimiskogemuse, millele saad kogu haiglat juhtides toetuda;
 • finantsplaneerimise  alased baasteadmised;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Pakume sulle

 • 5-aastast juhatuse liikme lepingut ja väärikat motivatsioonipaketti
 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd uudsete lahenduste leidmisel ja elluviimisel

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Konkursile laekunud kandidaatide kohta saavad infot PERH-i juhatuse liikmed, kohtumised toimuvad Tammiste Personalibüroos.

Kandideerimiseks lisa oma andmed Tammiste Personalibüroo Karjäärikausta PERHi ravijuhi konkurssile:  cv.tammistepersonal.ee kuni 17.08.2018.

Lisa palun motivatsioonikiri ja visioon „Ravijuhi roll PERH-is ja Eesti Tervishoius“

Personalikonkurssi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Sirje Tammiste, e-post sirje@tammistepersonal.ee.