Tööpakkumised

JUHTIVAUDIITOR

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius. Tegutseme alati patsientide huvides ja püüame saavutada iga patsiendi jaoks just temale parimat võimalikku ravitulemust. Investeerime inimeste tervisesse.

Regionaalhaigla koosseisus on seitse kliinikut, kuhu kuuluvad 32 kõrgetasemelist erialakeskust. Regionaalhaiglas on Eesti suurim traumakeskus, Põhja-Eesti juhtiv südamekeskus ja psühhiaatriakeskus ning haiglas osutatakse laiapõhjalist vähiravi rohkem kui pooltele vähihaigetele Eestis.

180 miljoni eurose käibega Regionaalhaiglas töötab üle 4000 inimesele, oleme suuruselt kuues tööandja Eestis. Regionaalhaigla kontserni kuuluvad tütarhaiglatena Läänemaa Haigla, Raplamaa Haigla ja Hiiumaa Haigla.

Kodulehekülg www.regionaalhaigla.ee

Kuulutame välja konkursi, et leida kogenud ja tipptasemel

JUHTIVAUDIITOR

Sinu tööülesanneteks on:

 • finants-, tulemus- ja vastavusauditite läbiviimine Regionaalhaiglas ja tema tütarhaiglates;
 • plaaniliste ja erakorraliste auditite läbiviimine;
 • ettepanekute tegemine varade kaitse, töökorralduse ja sisekontrollisüsteemi tõhustamiseks;
 • analüüsida ja jälgida auditi soovituste rakendamist;
 • kontrollida ettevõtte ja tema juhtide ning töötajate tegevuse vastavust õigusaktidele, juhtimisorganite otsustele, sise-eeskirjadele, sõlmitud lepingutele ja headele tavadele;
 • koostöös riskijuhiga ning kõikide juhtimistasanditega tuvastada ja hinnata riske, mis võivad mõjutada ettevõtte tegevuse ja selle sisekontrollisüsteemi efektiivsust;
 • teavitada juhtkonda oma tähelepanekutest ja järeldustest ning kui vaja, anda soovitusi olukorra parandamiseks, meetmete muutmiseks või uute rakendamiseks;
 • eelloetletud tegevuste tulemusena suurendada ettevõtte juhtkonna kindlustunnet, et rakendatavad juhtimis- ja kontrollimeetmed on suunatud ettevõtte eesmärkide saavutamisele, on küllaldased ega ole üleliigsed.

Ootame Sind kandideerima kui Sul on:

 • majandus-, finants- või õigusalane kõrgharidus magistri tasemel;
 • avaliku sektori siseaudiitori kutse, (CGAP);
 • edukas töökogemus auditeerimise valdkonnas;
 • äri- ja tööalaselt laitmatu maine;
 • head teadmised raamatupidamisest, finantsjuhtimisest ja õigusraamistikust;
 • head teadmised sisekontrolli nõuetest ning praktikast;
 • hea arvuti kasutamise oskus (Excel tavakasutaja tasemel);
 • süstemaatiline ja analüütiline mõtlemine;
 • orienteeritus koostööle ja tulemustele;
 • iseseisvus probleemide lahendamisel;
 • hea argumenteerimisoskus;
 • hea suhtlemisoskus;
 • oskus ennast kehtestada;
 • kõrgtasemel eesti keele oskus.

Kasuks tuleb:

 • inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust areneda ning luua oma meeskond;
 • 7-päevast lisapuhkust;
 • spordisaali kasutamise võimalust;
 • võimalust osaleda jooksuüritustel, rattamaratonidel;
 • regulaarset ja põhjalikku tervisekontrolli Regionaalhaigla arstide poolt;
 • vabu päevi oluliste peresündmuste puhul.

Lisainfo värbamispartner Ilona Viilu telefonil  5340 0686 või ilona@tammistepersonal.ee.

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu kuni 18.04.2019.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!