Tööpakkumised

JUHTKONNA ASSISTENT

Eesti Killustik on üle 25 aastase kogemusega maavarade kaevandamise ja ehitus-materjalide tootmisega tegelev ettevõte, mille tootmine toimub kokku kaheksas pae- ja liivakarjääris üle Eesti. Lisaks opereerib ettevõte ka mitmes projektimüügipõhises kruusakarjääris. Koostööpartneriteks on peamiselt teede- ja taristuehitusega tegelevad ettevõtted, betoonitootjad ning maaparandajad. Samuti kõik karjääride lähiümbruses asuvad põllumehed, metsamehed, veofirmad ja väike-tarbijad. Me soovime olla oma klientidele usaldusväärne koostööpartner, tagades alati materjalide õigeaegse tarne ning kvaliteedi.

Ettevõtte juhtkond otsib oma meeskonda

JUHTKONNA ASSISTENTI

töökohaga Tallinnas.

 Ambitsioonikate kasvuplaanidega sõbraliku meeskonnaga ettevõte pakub:

 • võimalust olla ettevõtte esimene assistent ning ise luua ja arendada ettevõtte dokumentide haldussüsteemi
 • huvitavat ja mitmekülgset tööd
 • toetavaid kolleege ja igakülgset abi sisseelamisel
 • konkurentsivõimelist palka

Sinu tööülesanneteks on:

 • juhtkonna liikmete (tegevjuht, müügijuht, finantsjuht, tehnikajuht, tootmisjuht ja mäetööde juhist) igakülgne abistamine erinevate tehniliste tööülesannete täitmisel
 • üldmeilile ja -telefonile vastamine ning saadud info või keerukamate meilide edastamine vastavatele kontaktisikutele
 • sissetulevate ja väljaminevate kirjade dokumenteerimine ning väljaminevate kirjade korrektsuse kontrollimine ja vormindamine
 • ettevõttele arusaadava dokumendisüsteemi loomine ja selle haldamine
 • hangete koostamise assisteerimine, lepingute tähtaegade jälgimine ja uute lepingute ettevalmistamine
 • personalitöö ja personaliga seotud küsimused nagu värbamisprotsessis juhtide toetamine, töötajate tervisekontrolli korraldamine ja dokumenteerimine, personalialase dokumentatsiooni haldamine, personali lepingute uuendamine vastavalt etteantud juhistele
 • klientidele hinnakirjade ning müügipakkumiste koostamine vastavalt etteantud juhistele ja kampaaniate ning muu olulise info edastamine läbi elektrooniliste kanalite
 • ettevõtte kodulehe ja Facebooki lehe haldamine
 • kontorielu toimimise, vajalike töövahendite ja kontori korrashoiu tagamine
 • külaliste vastuvõtmisega seotud tegevused
 • koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine ning esitluste vormistamine (PowerPoint)
 • firmaürituste ja tähtpäevade korraldamine ning firmakinkide organiseerimine

Ootame sind kandideerima kui sul on:

 • keskeri- või kõrgharidus (eelistatult haridus, mis toetaks oskust ettevõtte dokumendisüsteemi luua ja hallata)
 • oskus süsteemselt ettevõtte erinevaid lepinguid ja dokumente hallata, luua vastav lihtsalt arusaadav süsteem. Kasuks tuleb varasem töökogemus assistendina, samuti oskused ja teadmised personalitööst nagu personali haldamine ja personalialase dokumentatsiooni (töölepingud, lepingu lisad, töötervishoid) haldamine ja vormistamine.
 • väga hea eesti ja hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil
 • väga head arvuti kasutamise ja info leidmise oskused ning MS Office programmide kasutusoskus (Word, PowerPoint jne), kasuks tuleb kogemus töötamisel arvutiprogrammidega nagu Directo, QlickSense

On oluline, et soovid olla hea abiline juhtidele. Sina lood neile toetava tugisüsteemi, mis aitab juhtidel igapäevatöös keskenduda sisulisele tegevusele. Oled seejuures vastutulelik, empaatiline, sõbralik ning avatud suhtleja, suudad töötada iseseisvalt ning täita ka rutiinsemaid ülesandeid. Oled oma töös kiire, täpne, korrektne ja süsteemne.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 15.01.2019 lisades CV-le ka motivatsioonikirja.

Lisainfo: Kristi Põldma, telefonil +372 5854 5525 või kristi@tammistepersonal.ee. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse.