Tööpakkumised

JURIST-ANDMEKAITSESPETSIALISTSA Tallinna Lastehaigla
on kõrgeima etapi lastehaigla, kus osutatakse statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi Tallinna ja Põhja-Eesti lastele.

Koduleht www.lastehaigla.ee.

Kutsume meiega koostööd tegema professionaalse ja vastutustundliku

JURIST-ANDMEKAITSESPETSIALISTI

SA Tallinna Lastehaiglaga liitudes on sul ainulaadne võimalus töötada põnevas ja mitmekesises valdkonnas koos oma ala professionaalidega. Meie juures saab puhata 35 päeva ning hoolitseme selle eest, et oleksid läbi koolituste oma valdkonna kõige uuema infoga kursis.

Sinu vastutusalas on:
 • juhatuse nõustamine kõigis õigusalastes küsimustes;
 • õigusalase dokumentatsiooni väljatöötamine ja õiguspärasuse tagamine;
 • osalemine majasiseste kordade loomisel;
 • igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamine, sh. vajadusel esindamine töövaidluskomisjonis;
 • osalemine riigihangete ja lihtsustatud menetluste korraldamises;
 • osalemine läbirääkimistel rahvusvaheliste koostööpartneritega lepingute sõlmimiseks;
 • vajadusel koostöö advokaadibürooga;
 • asutuse andmekaitsealase strateegia koostamine ja elluviimine;
 • asutuse korruptsiooniriskide maandamiseks koostatud tegevuskava elluviimine.

Kandideeri, kui:
 • sul on magistrikraad õigusteadustes ja oled töötanud iseseisva juristina;
 • oled pädev töö- ja tsiviilõiguses ning andmekaitsealastes teemades;
 • sul on väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas; 
 • oskad planeerida oma tööd ja määratleda prioriteete;
 • oled algatusvõimeline, iseseisev, vastutus- ja otsustusvõimeline;
 • pead oluliseks koostööd, info liikumist ja tulemuste saavutamist;
 • oled avatud suhtleja, veenev läbirääkija ning väljendad ennast suurepäraselt nii suuliselt kui kirjalikult;
 • märkad detaile, oskad analüüsida ja näha tervikpilti.

Kasuks tuleb varasem kokkupuude tervishoidu reguleerivate seadustega ja vene keele oskus suhtlustasemel.

Kui eelpool toodu kõnetas sind
, siis kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu.Lisainfo: projektijuht Ingrid Valgma telefonil 56 474 777 või ingrid@tammistepersonal.ee.