Tööpakkumised

KANTSLER

KANTSLER

Kantsleri ülesanne on täita rahvusülikooli tippjuhtkonna koosseisus ülikooli missiooni ja aidata saavutada seatud arengueesmärke. Ta vastutab selle eest, et ülikooli teadus- ja õppetööd toetaks atraktiivne õpi-, töö- ja loomekeskkond ning tänapäevane ja arenev tugiteenuste süsteem. Kantsler tagab ülikoolile kvaliteetsed tugiteenused kinnisvara, personalitöö, infohalduse, hangete, turunduse ja kommunikatsiooni ning infotehnoloogia valdkonnas. Ametisse asumine esimesel võimalusel.

Sobiv kandidaat
  • on edukalt töötanud juhina suures organisatsioonis;
  • on tulemuslikult viinud ellu olulisi muudatusi (sh toetanud protsesse IT-lahendustega);
  • suudab teha eesmärkide saavutamiseks koostööd ülikooli võtmeisikute ja peamiste partneritega nii Eestis kui ka välismaal;
  • on otsusekindel ja sotsiaalselt kohusetundlik ning keskendunud tulemuslikule koostööle;
  • on inimeste, muude ressursside ja protsesside tasakaalukas ja tunnustatud eestvedaja;
  • on optimistlik ja tegutseb tõhusalt ka pingelises olukorras, sh vastuoluliste huvide kontekstis;
  • oskab end suurepäraselt väljendada nii eesti kui ka inglise keeles nii kõnes kui ka kirjas.

Pakume vaheldusrikast tööd akadeemilises keskkonnas ning võimalust osaleda Eesti vanima ja suurima akadeemilise organisatsiooni arengukava elluviimises. Kantsleri töötasu vastab töö keerukusele.

Kandideerimiseks palume saata aadressile sirje@tammistepersonal.ee ja personal@ut.ee elulookirjeldus koos visiooniga Tartu Ülikooli arengut tagavate tegurite ja tugitegevuste kohta (kuni 3 lk) hiljemalt 15. aprilliks 2019.

Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee