Tööpakkumised

KESKKONNAKORRALDUSE ÜKSUSE JUHT

Skepast&Puhkim OÜ tegutseb alates aastast 2006. Meie tegevusvaldkondade hulka kuuluvad taristu projekteerimine, planeeringute koostamine, keskkonnauuringute teostamine ning omanikujärelevalve. Ettevõttes töötab üle 30 oma ala parima spetsialisti. Anname omapoolse panuse paljudesse suurtesse ja olulistesse projektidesse üle Eesti.

Meie ambitsioon on saada Eestis oma valdkonna kõige ihaldusväärsemaks ettevõtteks.

Meie väärtused on pühendumine, vastutustunne, kliendist lugupidamine, julgus, uuendusmeelsus ja koostöö.

Vaata lisaks www.skpk.ee

Kutsume meie professionaalse meeskonnaga liituma

KESKKONNAKORRALDUSE ÜKSUSE JUHI,

kes vastutab valdkonna projektide ja – meeskonna eduka juhtimise eest.

Sinu tööülesanded:

 • keskkonnakorralduse üksuse edukas juhtimine;
 • töötajatele põnevate eesmärkide seadmine ja nende elluviimist tagavate tegevuskavade koostamine;
 • oma meeskonna nõustamine ja juhendamine, kõikide tööde õigeaegse ja kvaliteetse valmimise tagamine;
 • sujuva töökorralduse ja töötajate koormuse planeerimine;
 • pidev suhtlus potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega – nende vajaduste täpsustamine, pakkumiste koostamine, eeltöö lepingu sõlmimiseks, läbirääkimistel osalemine, vajaliku info vahendamine kliendile, projektitegevuste koordineerimine;
 • meeskonnas töise ja meeldiva töökeskkonna tagamine;
 • jooksev aruandlus juhtkonnale.

Kandideerimisel tagab edu:

 • erialane kõrgharidus;
 • varasem erialaste projektide koostamise ja juhtimise kogemus;
 • varasem juhtimiskogemus või juhi tööks vajalikud isikuomadused – sa tuled toime inimeste ja suhete juhtimisega ning igapäevase töökorraldusega;
 • oskus hoida ja luua meeskonnavaimu;
 • ajaplaneerimise oskus;
 • läbirääkimisoskus – seda nii suhtlemisel klientidega kui ettevõtte siseselt;
 • väga hea eesti keele valdamine, inglise keele oskus heal suhtlustasandil, vene keele oskus tuleb kasuks.

Sobid üksuse juhiks, kui:

 • oled avatud ja paindliku mõtteviisiga;
 • juhina oled sõbralik, samas nõudlik, järjekindel ja süsteemne;
 • oled kindel, et ühiselt panustades saavutatakse enam kui üksi tehes;
 • suudad efektiivselt töötada ka pingelise töötempoga.

Meie pakume sulle:

 • põnevat tööd professionaalses meeskonnas ning osalemist olulistes ja suurtes projektides;
 • professionaalset arengut, võimalust osaleda seminaridel, koolitustel, konverentsidel;
 • väga head tööõhkkonda, ühiseid vaba aja ettevõtmisi, kokkukuuluvustunnet – paljud meie töötajad on koos töötanud pikka aega;
 • korralikku palka ja tulemustasu, ametiautot ning spordikompensatsiooni.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 19.05.2019, lisades CV-le oma motivatsioonikirja.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Ingrid Valgma, telefon 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.