Tööpakkumised

KLIENDIHALDUR

Vinare Logistika OÜ on 2012. aastal loodud joogilogistika ettevõte. Käitleme aastas ligi 10 miljonit pudelit alkohoolseid jooke ning teostame jaotusvedusid u 700 tarnekohta Eestis.

Vaata lisaks www.vinare.ee.

Seoses töömahu kasvuga ootame oma professionaalsesse meeskonda

KLIENDIHALDURIT,

kelle tööülesandeks on klientidega suhtlemine, infovoo juhtimine ettevõtte sees ning vajaliku info sisestamine süsteemi Microsoft Dynamix AX.

  • Kandideerimise eelduseks on vähemalt kutseharidus ja varasem töökogemus teeninduse, kaubanduse, veonduse või laonduse vallas. Lisaks on vaja head MS Office programmide tundmist, head eesti keele ning keskmist inglise keele oskust kõnes ja kirjas. Kasuks tuleb kogemus töötamisel programmiga Microsoft Dynamix AX.
  • Oled meie inimene, kui hindad ausust, kohusetundlikkust ja täpsust ning jääd tasakaalukaks ka pingelistel hetkedel. Oma töös tuleb sul osata prioriteete seada ja aega planeerida ning sa pead mõistma veonduse ja laonduse valdkonna äritegevuse põhitõdesid.

Pakume võimalust olla ühtehoidva meeskonna liige aidates seeläbi kaasa turu liidrite seas oleva ettevõtte arengule. Tublit tööpanust hindame väärilise palgaga.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 31.05.2017. Lisainfo Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.