Tööpakkumised

KLIENDISUHETE ARENDAJA

  • Security Software OÜ on suurim Intel Security/McAfee edasimüüja Baltikumis ning IT- turbelahenduste pakkumisele pühendunud ettevõte.
   Ettevõtte kodulehekülg http://secsoft.ee/

   Ootame oma meeskonnaga liituma

   KLIENDISUHETE ARENDAJAT

   Kliendisuhete arendajana on Sinu peamisteks ülesanneteks:
   - nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete klientide võtmeisikutega suhete loomine, haldamine ja läbirääkimiste pidamine;
   - aktiivne toodete ja teenuste pakkumine lähtuvalt kliendi vajadustest ning klientide nõustamine sobilike lahenduste kasutamiseks;
   - uute ärivõimaluste väljapakkumine;
   - kokkulepitud turgude regulaarne analüüs ja tulemuste esitamine;
   - tehniliste konsultantide töö monitooring;
   - reklamatsioonide lahendamine ja toodete kvaliteedikontroll koostöös tehniliste konsultantidega;
   - tootjate ja välispartneritega suhtlemine

   Ootame Sind kandideerima, kui Sul on
   - töökogemus äritarkvara müügis,   panganduses, telekommunikatsiooni või IT-valdkonnas vähemalt 3 a. Eeliseks on suurkliendi haldamise (B2B) ja aktiivse tulemusliku müügitöö kogemus;
   - pädevus ja huvi IT- alal ja infoturbega seotud küsimustes kaasarääkimiseks;
   - väga heal tasemel suuline ja kirjalik eesti ning inglise keel, vene keele oskus suhtlustasandil tuleb kasuks;
   - IT- või majandusalane kõrgharidus on eeliseks

Sobiv kandidaat on
- kiire õppija;
- initsiatiivikas ja tulemustele orienteeritud;
- analüütilise ja loova mõtlemisega uute võimaluste nägija;
- oskab eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi iseseisvalt planeerida;
- väga heade läbirääkimis-ja argumenteerimisoskustega;
- kohusetundlik, sihikindel ja usaldusväärne;
- oskab hoida klientidesse puutuva informatsiooni konfidentsiaalsust;
- aus, abivalmis, austava suhtumisega kaastöötajatesse ning väärtustab meeskonnatööd;
- esinduslik.

Sind motiveerib:
- infosüsteemide turvalisemaks muutmine;
- tulemus, mille nimel oled valmis pingutama;
- ettevõtte arengus kaasarääkimise võimalus;
- väliskoolitustel ja lähetustel käimine;
- eriti põnevad ühisüritused ja ettevõtmised koos meeskonnaga;
- vääriline tasu.


Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV- Online kaudu kuni 19. veebruarini 2016, lisades CV-le ka palgasooviga motivatsioonikirja.
Lisainfo projektijuht Merle Rebaselt telefonil 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee