Tööpakkumised

KOMPONENDI INSENER


MS Balti Trafo OÜ on 1997.a. loodud Vändras asuv 120 töötajaga ettevõte.

MS Balti Trafo OÜ missiooniks on olla usaldusväärne ja paindlik partner elektrotehnika valdkonnas, pakkudes oma klientidele erinevaid väiketransformaatoreid, induktiivkomponente ja koostusid hea teeninduse kaudu.

Ettevõte aitab oma tegevusega kaasa piirkonna arengule, luues täiendavaid töökohti, haarates kaasa investeeringuid ning arendades uut tootmisalast oskusteavet.

MS Balti Trafo OÜ on osa TECH POWER ELECTRONICS GROUP -ist, mis on üks Saksamaa elektritööstuse sektori trafotehnoloogia liidritest. Rahvusvahelises grupis on üle 750 töötaja 3 kontinendil.

Ootame Vändras asuvasse kiire kasvuga ettevõtte arendusmeeskonda

KOMPONENDI INSENERI

Sinu töö eesmärk on määratleda toodete valmistamiseks vajalikud komponendid ja materjalid ning tagada sellekohase informatsiooni õigsus.

Meiega liitudes saad suurepärase võimaluse olla oluliseks lüliks ettevõtte arengus. Pakume sulle lisaks põhipalgale ettevõtte majandustulemustega seotud motivatsioonisüsteemi, vastavalt vajadusele täiendkoolitusi ning osaliselt töötamist kodukontoris.

Sinu vastutusalasse kuulub:
 • uute ja disainiuuenduse läbinud toodetel kasutatavate komponentide väljaselgitamine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
 • vajadusel asenduskomponentide leidmine;
 • suhtlemine kliendiga ja ettevõtte arendusmeeskonnaga komponente puudutavates tehnilistes küsimustes;
 • toote dokumentatsiooni ajakohastamine ja kooskõlastamine kõigi osapooltega;
 • toodete siirdamise toetamine partnerettevõtetest ja partnerettevõttetele nii Euroopas kui Aasias.

Sobid meie tiimi, kui sul on:
 • tehniline eriharidus;
 • varasem töökogemus elektroonika või elektrotehnika alal;
 • hea elektroonikatoodete komponentide tundmine;
 • oskus lugeda tehnilisi jooniseid ja elektroonikakomponentide spetsifikatsioone;
 • üldine hea arvuti valdamine; eelise loob Solidworks – 3D CAD joonestamise oskus.
 • hea pingetaluvus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb saksa keele oskus tehnilisest dokumentatsioonist arusaamiseks.

Oma töös oled edukas, kui oled tehnilise taibu ja loova mõtlemisega, hea analüüsivõime ja planeerimisoskusega.  

Oleme pühendunud sellele, et olla oma kliendile usaldusväärne ja tõhus partner, seetõttu on koostööoskus ning hea suhtlemisoskus olulise kaaluga.

Kandideeri portaalide  cv.tammistepersonal.ee,  CV Keskus või CV Online kaudu. Kandideerimine kestab sobiva töötaja leidmiseni. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt telefonil 5104 884 või sirje@tammistepersonal.ee.

 

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.