Tööpakkumised

KONSTRUKTOR


Baltic Marine Systems OÜ arendab eriotstarbelisi laeva- ja mereseadmeid, mis on mõeldud töötamiseks karmis merekeskkonnas. Laeva- ja avamereseadmete projekteerimise ja tootmise valdkonnas kogemusi omav ettevõte pakub oma klientidele komplekssüsteemide oskusteavet ja kõrgtasemelist inseneerimist.

Kõik seadmed on kohandatavad vastavalt kliendi nõudmistele ning ettevõtte entusiastlikud valdkonna eksperdid suudavad pakkuda iga projekti kavandamisel ja elluviimisel paindlikku lähenemisviisi. Ettevõtte peamisteks eesmärkideks ja väärtusteks on kõrge kvaliteet, usaldusväärne tehnoloogia ja klientide rahulolu.

 
Baltic Marine Systems kutsub oma meeskonnaga liituma

KONSTRUKTORI,

kes vastutab laeva- ja mereseadmete ning konstruktsioonide projekteerimise eest.


Ettevõttega liitudes on sul võimalus:
 • töötada arenevas ekspordile suunatud seadmete projekteerimis- ja tootmisettevõttes;
 • osaleda uute ja innovaatiliste seadmete tootmisprojektides;
 • olla kaasatud uute lahenduste otsimisel;
 • realiseerida ennast erialaselt rahvusvahelises meeskonnas;
 • areneda läbi mitmekülgsete ja keeruliste projektide;
 • töötada paindliku tööajaga ja pingevaba töökeskkonna eest seisvas meeskonnas;
 • saada töö eest väärilist tasu ning saada osa mitmekülgsest motivatsioonisüsteemist;
 • töötada vastvalminud kaasaegses Tehnopol 1 büroos Tallinnas, Mäealuse 2/1.

Sinu tööülesanneteks on:
 • seadmete ja konstruktsioonide projekteerimine;
 • 3D modelleerimine;
 • jooniste vormistamine;
 • tugevusarvutuste ja insenertehniliste arvutuste tegemine;
 • konstruktiivsete lahenduste leidmine ja komponentide valik;
 • suhtlemine ja koostöö meeskonnaga;
 • muu projekti dokumentatsiooni vormistamine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on
 • mehaanikaalane kõrgharidus, eelistatud on magistrikraad;
 • eelistatult mehaanikainseneri kutsetunnistuse (7 tase) olemasolu, juhul kui ei ole veel kutsetunnistust, siis vajadusel aitab ettevõte taotleda;
 • eelistatult vähemalt 5 aastat töökogemust konstruktorina metallkonstruktsioonide ja masinaehituslike seadmete projekteerimise alal;
 • teadmised insenerimehaanikas, füüsikas ja tugevusõpetuses;
 • staatiliste tugevusarvutuste ja insenertehniliste arvutuste tegemise oskus;
 • kasuks tuleb hüdraulika ja automaatika süsteemide tundmine;
 • oskus töötada standarditega ja projektdokumentatsiooniga;
 • hea orienteerumine tänapäevastes tootmistehnoloogiates;
 • oskus hankida infot standarditest ja tootekataloogidest;
 • heal tasemel 3D projekteerimisprogrammide oskus, soovitavalt Autodesk Inventor või sellele sarnane programm;
 • arvutioskus Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ning kasuks tuleb  AutoCAD oskus;
 • hea inglise keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult, hea eesti ja/või vene keele oskus.

Sind toetab antud ametikohal hea suhtlusoskus ning oskus töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt. Sinult oodatakse initsiatiivikust ja paindlikkust. Sinu töös tagab edu sihikindlus, leidlikkus ja nutikus ning avatus ja võimekus uute teadmiste omandamiseks. Töö eeldab Sinult süsteemsust ja täpsust.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 06.09.2020. a.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo: värbamispartner Kristi Põldma
telefonil 5854 5525 või kristi@tammistepersonal.ee.


Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.