Tööpakkumised

KOOLI DIREKTOR


Viimsi kool on 1100 õpilase ja 125 õpetajaga kaasaegse koolimaja ja õpitingimustega kogukonna põhikool. Eelmisel aastal osales erinevatel õpilasvõistlustel 951 ja kooli väga erinevates huviringides osaleb Viimsi valla 700 õpilast. Viimsi kool on kogukonna põhikool, kus aktiivsed vanemad soovivad kooli tegemistes kaasa rääkida.

Koolis väärtustatakse koostööd, head haridust, uuendusmeelsust ja mitmekülgset huviharidust.

 
Kutsume kooliperet juhtima visiooniga

KOOLI DIREKTORI,

kelle kutsumuseks on hariduselu arendamine ja sooviks
luua Eesti parim põhikool oma õpilastele.


Meiega liitudes on Sul võimalus:
 • teha tähendusrikast tööd Eesti suurima põhikooli juhtimisel ja arendamisel, olles  hea koolivaimu ja  koolivaimsuse loojaks;
 • liita ühtseks kogu koolipere - õpetajad, õpilased, huviringide juhid ja lapsevanemad;
 • keskenduda kooli sisulisele arendamisele, majanduslik pool on tugevalt toetatud vallavalitsuse poolt;
 • õppida ja areneda juhina, olles oma kolleegidele mõttekaaslaseks, tugisambaks ja meeskonnatunde loojaks;
 • olla avatud kõigele innovatiivsele ja koostöös kolleegidega luua kaasaegset õpikeskkonda;
 • saada oma töö eest väärikat tasu.

Olles Viimsi kooli näo ja sisu oluline mõjutaja, on Sinu tööülesanded:
 • kooli igapäevase töökorralduse juhtimine, muudatuste planeerimine ja elluviimine;
 • tugeva meeskonnatunde loomine ja õpetajate arengu eesmärgistamine ja planeerimine;
 • ladus ja piisav kommunikatsioon nii kooli siseselt kui väljapoole kooli – kogukonna koolina on oluline tunnetada kogukonna ootusi ja teha kooli arendamiseks avatud koostööd;
 • aktiivne koostöö erinevate koolielu rikastavate projektidega ja algatustega.

Sobid kooliperet juhtima, kui oled võimekas juht, kes saavutab autoriteedi läbi kaasava juhtimise ja teadmiste kaasaegsetest õpikäsitlustest ning õppiva organisatsiooni põhimõtetest ja Sul on:
 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad), teadmised/kogemused hariduse korraldusest;
 • eelnev juhtimiskogemus (soovitavalt hariduse valdkonnast) – oluline on mõista ja tunnetada koolielu sügavuti;
 • oskus meeskonda ühtseks liita;
 • algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus;
 • hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning hea inglise keele valdamine suhtlustasandil.

Oled oodatud kandideerima, kui oled inimliku õhkkonna kujundaja, julged probleemidest avatult rääkida ja konstruktiivseid lahendusi otsida, tuled toime keeruliste olukordadega suhteid kahjustamata ning julged teha ka raskeid otsuseid, neid põhjendades ja selgitades.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 14.04.2020. a.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideerimisel palume esitada digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, mis sisaldab visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina (maksimaalselt 2 lk) ning haridust tõendavate dokumentide koopiad.Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.

  
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.