Tööpakkumised

KVALITEEDIJUHT

Tammiste Personalibüroo klient on Eestis tunnustatud rahvusvaheline tööstuskontsern, ulatudes oma tegevusega nii Baltikumi, Skandinaaviasse, Venemaale jt Euroopa riikidesse. Kontsern osutab keerulises ja mitmekülgses tehnilises valdkonnas kvaliteetseid teenuseid ning on usaldusväärne partner oma klientidele nii tootmise, töötlemise, materjalide tarnimise kui ka müügivaldkonnas. Oma tegevuses peavad nad oluliseks arengut, efektiivsust, inimkesksust ja usaldusväärsust.

Edukasse rahvusvahelisse tööstuskontserni on oodatud professionaalne

KVALITEEDIJUHT,

kellele pakutakse:

 • võimalust olla partneriks juhtkonnale kvaliteedijuhtimise valdkonnas;
 • võimalust vastutada kontserni kvaliteedijuhtimise arendamise eest Eestis ning kujundada kontserni ettevõtetele sobiv kvaliteedipoliitika ja üldpõhimõtted;
 • võimalust arendada ennast kvaliteedijuhtimise alal keerulises ja mitmekülgses valdkonnas ning tulevikus vastutada ka ettevõtte kvaliteedijuhtimise eest erinevates riikides;
 • võimalust juhtida 5-liikmelist oma valdkonna spetsialistidest koosnevat meeskonda;
 • võimalust ringi liikuda ja külastada kontserni ettevõtteid nii Eestis kui ka väljaspool;
 • väärilist töötasu koos aastase tulemustasuga, mis sõltub ettevõtte kasumlikkusest ja Sinu poolt täidetud eesmärkidest;
 • erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi, toetusi, ühisüritusi jpm.

Sinu ülesanneteks on:

 • vastutada kvaliteedijuhtimise ja -süsteemi arendamise eest Eestis;
 • kvaliteediosakonna meeskonna juhtimine ning arendamine;
 • kvaliteedipoliitika ja üldpõhimõtete loomine, nende viimine kontserni Eesti ettevõtete kvaliteedijuhtideni ning ettevõtete nõustamine ja koolitamine;
 • organisatsiooni kolme süsteemi – kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemide integreerimine, mida rakendatakse lähtuvalt rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 nõuetest;
 • vastutamine siseauditite läbiviimise eest ning osalemine sise- ja välisauditites;
 • kontserni esindamine, klientidega kohtumine ja esitluste tegemine;
 • vastutamine kvaliteediosakonna eelarve eest;
 • tihe koostöö kontserni teiste riikide kvaliteedijuhtidega;

Ootame sind kandideerima kui sul on:

 • kõrgharidus, eelistatult tehnilises valdkonnas;
 • varasem vähemalt 3-aastane töökogemus kvaliteedijuhina ja siseauditite läbiviimisega, eelistatud on kogemus tootmise valdkonnas;
 • edukas valdkonna ja meeskonna juhtimise kogemus;
 • arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • väga hea eesti, vene ja inglise keele oskus;
 • valmidus viibida töölähetustel;

Sina lood ja arendad olemasolevat kvaliteedisüsteemi kontsernis, oled seejuures loov, ennast kehtestav ja autoriteetne. Oskad töötada iseseisvalt ja oma initsiatiivil, oled proaktiivne, kohusetundlik ja julged otsustada. Sa suudad koostööd teha väga erinevate inimestega, tagades hea meeskonnatöö, sujuva kommunikatsiooni nii enda meeskonnas kui väljapoole. Oled koostööle suunatud, hea suhtlemisoskusega ning Sul on soov ja oskus inimesi juhtida. Sa näed ka suurt pilti, oled eesmärgipärane ja ennast juhtiv, sul on oskus analüüsida ja süsteemselt mõtelda.

Oled oodatud kandideerima portaalide cv.tammistepersonal.ee.

Lisainfo: Kristi Põldma, telefonil +372 5854 5525 või kristi@tammistepersonal.ee. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse.

Tööandja nime avaldame intervjuul.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.