Tööpakkumised

KVALITEEDIJUHT


Vičiūnai Grupp on rahvusvaheline toiduainetööstuse kontsern, mille tehased asuvad Eestis, Leedus, Venemaal ja Hispaanias. Grupis töötab kokku üle 9000 inimese, neist Eestis ligi 200. Toodetakse külmutatud kalatooteid, pitsasid ja pannkooke. Ligi 90% toodangust eksporditakse erinevatesse riikidesse üle maailma. Kvaliteetsed toidud jõuavad 450 miljoni inimeseni Baltikumis, Skandinaavias, Ida-, Kesk- ja Lääne-Euroopas, Lähis-Idas ja Aasias. Rohkem infot: www.viciunaigroup.eu

 
Eesti tehase meeskonda on oodatud kogemustega
 
KVALITEEDIJUHT

Sinu meeskonnas töötavad professionaalsed oma valdkonna spetsialistid, sinu juhtideks on Eesti ettevõtte tegevdirektor ning emaettevõtte valdkonnajuht.

Pakume sulle:
 • väljakutsuvat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, oled üks võtmeisikutest ettevõtte arengus;
 • õppimis- ja arenguvõimalusi rahvusvahelises kontsernis, teed regulaarselt koostööd kontserni valdkonna meeskonnaga;
 • mitmekesist motivatsioonipaketti.

Sinu vastutusala:
 • kvaliteediosakonna juhtimine – koolitus, arendus, vajadusel uute liikmete värbamine;
 • kvaliteedipoliitika rakendamine, selle parendamine ja ajakohasena hoidmine;
 • dokumentatsiooniohje;
 • tootmisprotsessides kasutatavate toorainete ja materjalide vastuvõtt ning dokumenteerimise korraldamine oma vastutusvaldkonnas;
 • auditites osalemine (sise- ja välisauditid), auditi meeskonna toimimise eest vastutamine;
 • koostöö laboratooriumiga - tegevuse juhtimine, planeerimine;
 • toodete degustatsiooni korraldus osakonnas;
 • monitooringutegevuse haldamine;
 • oma valdkonna info edastamine ettevõtte töötajatele (koolitustegevuse planeerimine –toiduohutus).

Edukaks tööga toimetulekuks on vaja:
 • kõrgharidust bio- või toiduainetehnoloogias;
 • töökogemust toiduainetööstuses sarnasel ametikohal;
 • rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemust;
 • erinevate kvaliteedijuhtimise süsteemide tundmist;
 • biokeemia ja mikrobioloogia tundmist;
 • valdkonna seadusandluse tundmist;
 • head eesti, vene ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
 • meeskonna juhtimise oskust;
 • oskust olla oma töös iseseisev, kuid samas suutlikkust kaasata ettevõtte töötajaid ühise eesmärgi nimel tegutsema;
 • kiiret ja analüütilist mõtlemist;
 • head muutustega kohanemise võimet;
 • motiveeritust ja tulemustele orienteeritust.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.


Lisainfo:
värbamispartner Merle Rebane
telefonil 511 3804 või
merle@tammistepersonal.ee.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.