Tööpakkumised

KVALITEEDIJUHT-OSTUJUHT


Meie kliendiks on Järvamaal asuv toiduainetööstuse ettevõte, kes ootab oma meeskonda kogemusega

KVALITEEDIJUHT-OSTUJUHTI,

kelle vastutusalaks on:
 • välja arendada ja parendada olemasolevat kvaliteedijuhtimise süsteemi, et kogu protsess toimiks vastavalt reeglitele;
 • jälgida olemasolevate kvaliteedinõuete täitmist ja kvaliteediahelat, millise kvaliteediga tooted lõpptarbijani jõuavad;
 • koostada aruandeid ja analüüse;
 • tegeleda ostupoolega (parandajate, lisandite ost);
 • kontrollida sissetulevat toorainet;
 • osaleda auditites ja neid jälgida;
 • teha koostööd kogu tootmise poolega;
 • suhelda väliste koostööpartnerite, klientide, järelevalve asutuste, erialaliitude ja veterinaarametiga;
 • viia läbi toiduhügieeni koolitusi.

Edukaks tööga toimetulekuks on vaja:
 • kõrgharidust eelistatavalt toiduainetehnoloogias;
 • varasemat kogemust kvaliteedispetsialisti- või juhina toiduainetööstuses vähemalt 2 aastat;
 • teadmisi kvaliteedijuhtimise süsteemidest;
 • head numbrilist võimekust ja analüüsioskust;
 • head arvuti kasutamise oskust (MS Office programmid);
 • valdkonna seadusandluse tundmist;
 • analüütilist mõtlemist ning suutlikkust keskenduda ja märgata detaile;
 • oskust ennast kehtestada ja julgust välja öelda oma arvamus;
 • suutlikkust ja julgust langetada kiiresti otsuseid;
 • oskust koordineerida igapäevast tööd;
 • oskust olla oma töös iseseisev, kuid samas suutlikkust kaasata ettevõtte töötajaid ühise eesmärgi nimel tegutsema;
 • empaatilisust ja positiivset ellusuhtumist;
 • oskust olla meeskonnamängija;
 • head muutustega kohanemise võimet;
 • eesti ja inglise keele oskust nii suuliselt kui kirjalikult väga heal tasemel;
 • vene keele oskus suuliselt tuleb kasuks. 

Pakume sulle:
 • sõiduauto kasutamise kompensatsiooni;
 • toetusi sporditegemisel (võimalust kasutada ujulat ja jõusaali);
 • erinevaid suuremaid ja väiksemaid üritusi, ka teambuilding üritused;
 • prillide kompensatsiooni;
 • ühekordseid toetusi erinevate elusündmuste korral;
 • erinevaid koolitusi;
 • võimalust areneda oma ametikohal.

Tööandja nime avaldame intervjuul. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Lisainfo: värbamispartner Ilona Viilu telefonil +372 5340 0686 või ilona@tammistepersonal.ee.