Tööpakkumised

KVJ INSENER


Oleme värbamispartneriks 2006. aastal tegevust alustanud arhitektuuri- ja inseneribüroo Innopolis Inseneridele.

Kodulehekülg www.innopolis.ee


Ambitsioonikas, nooruslik ja tegus meeskond ootab endaga liituma

KVJ INSENERI.

Tööülesanded:
 • kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine vastavalt lähteülesandele või lepingule ning kõigi sellest johtuvate ülesannete täitmine;
 • projekti koordineerimine selliselt, et lõpptulemus vastaks ettevõtte missioonile, esitatud lähteandmetele (arhitektuur, teiste eriosade ülesanded), järgiks sõlmitud töövõtulepingut, ajagraafikut, kehtivat seadusandlust, standardeid, norme, head tava ja tellija lähteülesannet;
 • kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projektide teostamine ja koostöö tegemine meeskonna ning tellijaga;
 • vajadusel tellijaga suhtlemine ja meeskonna esindamine;
 • töötamine projekteerimistarkvaraga MagiCad, AutoCad, Riuska. Kasuks tuleb programmide IDA-Ice ja Revit valdamine.

Vastutusala:
 • osalemine projektmeeskonna siseses avatud, eesmärgipärases ning toimivas info vahetuses;
 • enda töö korraldamise eest vastutamine;
 • vastutamine enda koostatud projektdokumentatsiooni õigsuse ning vastavuse eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele, standarditele, normidele ja heale tavale ning Tellija lähteülesandele;
 • tööde tähtaegade k.a. vahetähtaegade täitmise eest vastutamine;
 • vastutamine enda koostatud projektiosa kokkusobivuse eest teiste projekti osadega.

Olles meeskonna liige, pakub ettevõte sulle:
 • stabiilsust ja kindlust;
 • horisontaalset, madalat ja avatud ettevõtte juhtimist;
 • dünaamilist, efektiivselt ja hästi juhitud ettevõtet;
 • tulevikku ja ekspordile suunatud ettevõtet;
 • dünaamilist, motiveeritud, professionaalset ja eesmärgile pühendunud meeskonda;
 • võimalust olla kaasatud – sinu mõtteid võetakse alati kuulda ja antakse võimalus neid rakendada;
 • väga sõbralikku, motiveerivat, avatud ja abivalmis õhkkonda kontoris;
 • toetavat back office`it – uus, kaasaegne ja kvaliteetne kontor, kaasaegne riist- ja tarkvara, ergonoomilised töövahendid, tugiteenused (büroojuht/sekretär);
 • paindlikku tööaega - tööpäeva algus ei ole rangelt määratud. Lähtume põhimõttest, et töö peab olema tehtud.  

Ettevõte pakub töötajatele motiveerivaid hüvesid ja boonussüsteemi. Sellest saame lähemalt rääkida juba kohtumisel.

Kandideerimiseks lisa enda andmed ja tehtud tööde nimekiri meie Karjäärikausta cv.tammistepersonal.ee.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Rohkem infot selle tööpakkumise kohta värbamispartnerilt Ingrid Valgma, 56474777 või ingrid@tammistepersonal.ee 


Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.