Tööpakkumised

KVJ JUHTINSENER

Oleme värbamispartneriks 2006. aastal tegevust alustanud arhitektuuri- ja inseneribüroo Innopolis Inseneridele. Kodulehekülg www.innopolis.ee


Ambitsioonikas, nooruslik ja tegus meeskond ootab

KVJ JUHTINSENERI.

 

Tööülesanded:

 • kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimise projektimeeskonna juhtimine ja motiveerimine, projekteerimise töö planeerimine, korraldamine ja hindamine
 • tööprotsesside efektiivistamine ja vajadusel uute protsesside väljatöötamine
 • meeskonnatöö koordineerimine selliselt, et lõpptulemus vastaks ettevõtte missioonile, esitatud lähteandmetele (arhitektuur, teiste eriosade ülesanded), järgiks sõlmitud töövõtulepingut, ajagraafikut, kehtivat seadusandlust, standardeid, norme, head tava ja tellija lähteülesannet
 • kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ekspertlahenduste teostamine ning meeskonna ja tellija nõustamine
 • tellijaga suhtlemine ja meeskonna esindamine
 • projekteerimistarkvaraga MagiCad, AutoCad, Riuska töötamine. Kasuks tuleb programmide IDA-Ice ja Revit valdamine.

Vastutusala:

 • tellija ja projektmeeskonna vahelise avatud, eesmärgipärase ning toimiva suhtluse/infovahetuse korraldamise eest vastutamine
 • töö korraldamise ja hindamise eest vastutamine
 • projektmeeskonna liikmete koostatud projektdokumentatsiooni õigsuse ning vastavuse eest vastutamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele, standarditele, normidele, heale tavale ja tellija lähteülesandele
 • tööde tähtaegade k.a. vahetähtaegade täitmise, KVJ projektosa üleandmise ja eelarves püsimise eest vastutamine
 • projektimeeskonna juhtimine ja juhendamine ning erinevate projektiosade omavahelise kokkusobivuse eest vastutamine

Olles meeskonna liige, pakub ettevõte Sulle:

 • stabiilsust ja kindlust
 • horisontaalset, madalat ja avatud ettevõtte juhtimist
 • dünaamilist, efektiivselt ja hästi juhitud ettevõtet
 • tulevikku ja ekspordile suunatud ettevõtet
 • läbipaistvat organisatsiooni
 • dünaamilist, motiveeritud, professionaalset ja eesmärgile pühendunud meeskonda – keskmine vanus 31!
 • võimalust olla kaasatud – sinu mõtteid võetakse alati kuulda ja antakse võimalus neid rakendada
 • väga sõbralikku, motiveerivat, avatud ja abivalmis õhkkonda kontoris
 • toetavat back office`it – uus, kaasaegne ja kvaliteetne kontor, kaasaegne riist- ja tarkvara, ergonoomilised töövahendid, tugiteenused (büroojuht/sekretär)
 • paindlikku tööaega - tööpäeva algus ei ole rangelt määratud. Lähtume põhimõttest, et töö peab olema tehtud.

Ettevõte soovib enda töötajatele pakkuda motiveerivaid hüvesid ja boonussüsteemi. Sellest saame lähemalt rääkida juba kohtumisel.

Kui Sul tekkisid mõtted ja soovid rohkem infot selle tööpakkumise kohta, siis võta ühendust värbamispartneriga Kadi Kuuskmann, 5250970 või kadi@tammistepersonal.ee

Kandideerimiseks lisa enda andmed meie Karjäärikausta cv.tammistepersonal.ee.