Tööpakkumised

LABORI JUHATAJA
Aasta ettevõte ja Aasta innovaator 2021
Chemi Pharm AS otsib oma ridadesse võimekat

LABORI JUHATAJAT


 

Miks tulla tööle Chemi Pharmi?
Meiega liitudes ootab Sind innovaatiline ja kaasaegne töökeskkond ning pidev areng. Pakume mitmekesist motivatsioonipaketti, stabiilset töösuhet ning toetavat ja pikki aastaid kokku töötanud meeskonda.

Labori juhatajana on Sinu tööülesanneteks:
 • laboritöö ja laborantide juhtimine, laboritöötajate pädevuse ning kvalifikatsiooni tagamine ja kontrollimine;
 • labori- ja tootmiskvaliteedi kontrolli juhtimine ning info haldamine;
 • tootmise ja toodetega seotud kvaliteediprobleemide fikseerimine, kaardistamine ja nende lahendamine;
 • kvaliteedijuhtimissüsteemist tulenevate kohustuste täitmine, labori -ja tootmiskvaliteedi kontrolli esindamine audititel;
 • toodete stabiilsuskatsete korraldamine ja jälgimine;
 • laboripoolsete kinnituskirjade koostamine ja allkirjastamine;
 • laborit ja tootmist puudutavate keskkonnatingimuste jälgimine, monitoorimine;
 • kasutatavate analüüsimeetodite nõuetekohasuse, võimekuse, vastavuse ja analüüsitulemuste usaldusväärsuse tagamine läbi meetodite vastavakohase valideerimise või verifitseerimise;
 • toorainega seotud toimingud, alternatiivtoorainete kvaliteedi hindamine ja toodete testimine;
 • akrediteerimisasutustega suhtlemine;
 • laboriseadmete ning reagentide tellimine ja nende vastavus- ja kvaliteedikontrolli haldamine;
 • ohutust ja märgistust käsitleva dokumentatsiooni koostamine ja haldamine;
 • toodete tehniliste toimikute koostamine ja haldamine;
 • katselaboritega suhtlus ja testide tellimine toodetele.

Sinult ootame:
 • keemia-alast lõpetatud kõrgharidust;
 • oskust ja kogemust inimesi juhtida – sulle meeldib oma meeskonnaliikmeid juhendada ning oled valmis võtma initsiatiivi ja vastutust, samas oskad teha tiimitööd;
 • vähemalt kolme aastast töökogemust valdkonnas (nt keemia tootmiskvaliteedilaboris töötamise kogemus);
 • kogemust kvaliteedijuhtimisstüsteemidega (eelistatult ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485);
 • täpsust, kohusetundlikkust, iseseisvust, head pingetaluvust ning suhtlusoskust kommunikeerimaks erinevate osakondadega;
 • analüüsioskust ja oskust märgata detaile;
 • õppimise ja isikliku arengu soovi;
 • väga head eesti ja inglise keele oskust nii suuliselt kui kirjalikult, kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.

Kandideerimine Tammiste Personalibüroo Talendibaasis või CV-Onlines kuni 13.10.2022 või sobiva kandidaadi leidmiseni. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo värbamispartner Ilona Viilult telefonil