Tööpakkumised

LÕIKUSTSEHHI MEISTER

Recticel OÜ kuulub Belgia kontserni Recticel. Ettevõtte tegevusalaks on vahtpolüuretaani tootmine. Käesoleval hetkel on ettevõtte kliendid paljud pehme mööbli ja madratsite tootjad üle Eesti. Suure kontserni poolt võimaldatud eeliste, kontsernisisese tõhusa koostöö ja kaasaegse tehnoloogia abil püüab ettevõte nii täna kui ka tulevikus olla kõige atraktiivsem ja eelistatum koostööpartner praeguste ja uute klientide jaoks. Vahtpolüuretaani tootmiseks kasutatakse kaasaegset tehnoloogiat ning kõik tooted on valmistatud freoonivabalt ega sisalda inimesele kahjulikke ühendeid.

Tootmise igapäevaseks juhtimiseks lõikustsehhis kutsub ettevõte oma meeskonda

LÕIKUSTSEHHI MEISTRI

Sinu tööülesanded:
 • lõikustsehhi töö korraldamine lähtuvalt tootmisplaanist parimal viisil eesmärgiga tagada efektiivne töökorraldus ja tööaja kasutamine;
 • tööprotsesside (porolooni lõikamine, liimimine, pakendamine ja laadimine) läbimõeldud planeerimine;
 • kõige optimaalsema materjali ja seadmete kasutamise tagamine;
 • tootmistellimuste ja tööülesannete tähtaegne ja kvaliteetne täitmine;
 • 20 töölisele tööülesannete andmine ja kontroll nende täitmise üle; töötajate juhendamin;
 • valmistoodete kvaliteedi kontroll ja vastava aruandluse pidamine;
 • toodangu nõuetekohane pakendamine ja ladustamine;
 • koostöö valuosakonnaga;
 • masinate, seadmete jm. tootmisvahendite ning ruumide puhtuse tagamine;
 • tööohutuse ja hügieeninõuete täitmise eest vastutamine;
 • tööajatabelite täitmine ja boonuse arvutamine;
 • igapäevastel koosolekutel osalemine;
 • töötaja puudusel asendaja leidmine;
 • jooksvate probleemide (k.a. tehnilised) lahendamine.

Nõudmised kandidaadile:
 • kõige tähtsam on tahe tööd teha - soov amet selgeks õppida ning vastutuse võtmine;
 • varasem töökogemus tootmises; kasuks tuleb töökogemuses puidutööstuses;
 • tööliste juhtimise kogemus - töölistele tuleb anda konkreetseid korraldusi ja jälgida nende täitmist;
 • töös on vajalik iseseisev mõtlemine ning oskus tööd ja aega planeerida;
 • oskus inimestega sõbralikult suhelda ning head töömeeleolu luua, vajadusel tuleb olla nõudlik;
 • loogiline mõtlemine – vajalik töö ja materjali planeerimisel, ülesannete jagamisel. Põhikooli tasemel liitmine, lahutamine korrutamine ja jagamine peab selge olema, ka protsentide arvestusega tuleb hakkama saada;
 • hea füüsiline tervis ja valmisolek ka ise tööle käed külge panna – kui abikäsi on vaja, siis töötab meister koos töölistega;
 • puhtuse ja korra armastus – et vajalikud töövahendid on olemas ja töökorras, tööplatsil ei tohi jäätmeid olla;
 • vähemalt keskharidus; tehniline/keemia/tootmis – alane rakenduslik või kõrgharidus tuleb kasuks;
 • väga hea eesti keele, suhtlustasandil vene keel oskus; inglise ja/ või soome keele oskus tuleb kasuks.

Ettevõte pakub:
 • tuge tootmisjuhi ja teise meistri poolt, et töö selgeks saada;
 • korralikku palka – põhipalk on üle Eesti keskmise, sellele lisandub tulemustasu vastavalt toodangu mahule ja töö kvaliteedile. 

Stabiilne rahvusvaheline ettevõte, kus väärtustatakse inimlikke suhteid ning kõikide panust ettevõtte arendamisel. Töö on vahetustega (kl 7.00-15.30 ja 15.30-23.00). Igapäevased muud soodustused: tasuta, kohv, tee, kakao, puljong jne, toredad ühisüritused ja koolitused.

Kandiderimiseks lisa oma andmed cv.tammistepersonal.ee Recticel OÜ konkursile või tee seda läbi CV Keskuse või CV-Online’i kuni 06.04.2016. Lisainfo Kadi Kuuskmannilt telefonil 525 0970 või kadi@tammistepersonal.ee.