Tööpakkumised

OSTUJUHT

OÜ Eesti Höövelliist on 220 töötajaga Viljandimaal Suure-Jaanis asuv 1993. aastal asutatud ettevõte, mis kuulub Rootsi ettevõttele Pomona Gruppen AB. Ettevõtte põhitegevusala on profiilliistude tootmine. Ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele laia sortimenti, parimat kvaliteeti ja teenindust. Ettevõtte toodangut eksporditakse rohkem kui kümnesse riiki, peamiselt Kesk-Euroopasse, Skandinaavia ja Balti riikidesse. Eestis turustatakse toodangut edasimüüjate kaudu.

Ettevõtte kodulehekülg: www.hoovelliist.ee

Otsime oma meeskonda koostööd väärtustavat süsteemset

OSTUJUHTI,

kes korraldab ettevõttele vajalike toormaterjalide sisseostu ja vastutab tarnijatega hästi toimiva koostöö eest.

Meie strateegiaks on pikaajaline koostöö ning püüd olla koos tarnijaga nii heas kui halvas.

Heale töötajale pakume:

 • võimalust olla osa arenevast rahvusvahelisest ning Euroopas hea mainega ettevõttest
 • läbi väga heade töötulemuste areneda 2-3 aastaga ettevõtte Poolas, Rootsis ja Norras asuvate tütarettevõtete ostudirektoriks, kes loob kontserniülese tervikliku ja hästitoimiva sisseostu.
 • korralikku põhipalka ja motiveerivat tulemustasu, 5 nädalat palgalist kollektiivpuhkust
 • usaldusväärseid partnereid ning välja kujunenud hankekanaleid

Oled sobiv kandidaat kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • müügiprognoosile ja –tellimustele vastava hankeplaani koostamine
 • pikemaajaliste toormaterjali hankelepingute sõlmimine
 • tarnijatega tarnegraafikute kooskõlastamine ja nende toimimise jälgimine
 • vajadusel toormaterjali hanke ühekordsete tehingute tegemine
 • vajadusel logistika lahenduste leidmine ja tellimine hangitavale kaubale
 • reklamatsioonide lahendamine tarnijatega
 • tarnijate tarneahela päritolu sertifikaatide (PEFC ja FSC ®) olemasolu ja kehtivuse järjepidev kontroll
 • ostuarvete õigsuse kontroll
 • materjalide kasutuse ja lao jääkide jälgimine laotarkvara kaudu ning tootmisest saadud info põhjal
 • toormaterjali inventuuride korraldamine koostöös tootmisosakonnaga 2 korda aastas

Ametikohale kandideerimisel ja tööga edukaks toimetulekuks on oluline:

 • kõrgharidus (soovitavalt puiduvaldkonnas)
 • varasem tootmis-, ostu- või müügialane töökogemus tootmisettevõttest
 • oskus oma tööd hästi planeerida ja süsteemselt teha
 • ettevõtte kui terviku tajumine ning oma panuse mõistmine eesmärkide saavutamiseks, hea koostöö müügi- ja tootmisosakonnaga
 • väga hea läbirääkimis- ning argumenteerimisoskus
 • kontoritarkvara tundmine (hankeplaanid koostatakse Excelis, laomajanduses kasutatakse Woodpeckeri tarkvara)
 • pingetaluvus ning kindlameelsus
 • eesti ja inglise keel väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas, vene või saksa keele oskus kõnes tulevad kasuks

Lisainformatsioon

Tööaeg on 8.00 - 17.00.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV-Online või CV Keskus kaudu kuni 28.10.2018.  

Lisainfo värbamisassistent Monika Lehtmets telefonil 56 988 100 või info@tammistepersonal.ee.