Tööpakkumised

PEATEHNOLOOG

Vičiūnai Grupp on rahvusvaheline toiduainetööstuse kontsern, mille tehased asuvad Eestis, Leedus, Venemaal ja Hispaanias. Grupis töötab kokku üle 9000 inimese, neist Eestis ligi 200. Toodetakse külmutatud kalatooteid, pitsasid ja pannkooke. Ligi 90% toodangust eksporditakse erinevatesse riikidesse üle maailma. Kvaliteetsed toidud jõuavad 450 miljoni inimeseni Baltikumis, Skandinaavias, Ida-, Kesk- ja Lääne-Euroopas, Lähis-Idas ja Aasias. Rohkem infot: www.viciunaigroup.eu

Eesti tehase meeskonda on oodatud kogemustega  

VANEMTEHNOLOOG

Pakume sulle:

 • võimalust realiseerida grupi poolt algatatud tootearendusprojekte ;
 • õppimis- ja arenguvõimalusi rahvusvahelises kontsernis, võimalust teha regulaarselt koostööd kontserni valdkonna meeskonnaga;
 • mitmekesist motivatsioonipaketti.

Sinu vastutusala:
 • osalemine kvaliteedisüsteemi protseduuride, juhendite väljatöötamises ja täiendamises ning nende rakendamises enda valdkonnas;
 • uute tootearendusprojektide teostamine;
 • tehnoloogiliste protseduuride juhend- ja abimaterjalide väljatöötamine, juurutamine, kontroll ja parendamine;
 • tooraine normide arvutamine ja kontrollimine;
 • tooraine, pakkematerjalide valik;
 • tootmisstatistika ja tehnoloogilise efektiivsuse analüüs ning järelduste rakendamine;
 • tootmisteenistuste erialane nõustamine ja parendusettepanekute tegemine;
 • tehnoloogiliste parameetrite monitooring, analüüs ja parendamine.

Edukaks tööga toimetulekuks on vaja:
 • kõrgharidust toiduainetehnoloogias;
 • töökogemust toiduainetööstuses sarnasel ametikohal;
 • erinevate toiduainetööstuse tehnoloogiliste protsesside tundmist;
 • teadmisi toiduhügieenist ja tooteohutusest;
 • valdkonna seadusandluse tundmist;
 • HACCP, BRC kvaliteedijuhtimise süsteemide tundmist;
 • head eesti, vene ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
 • head arvutikasutamise oskust (MS Office);
 • meeskonna juhtimise oskust;
 • oskust olla oma töös iseseisev, kuid samas suutlikkust kaasata ettevõtte töötajaid ühise eesmärgi nimel tegutsema;
 • enesekindlust ja oskust ennast kehtestada, samas empaatilisust;
 • kiiret ja analüütilist mõtlemist, süsteemsust;
 • head suhtlemisoskust;
 • pingetaluvust;
 • head muutustega kohanemise võimet.

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu.
 Lisainfo
: värbamispartner Ilona Viilu telefonil +372 5340 0686 või ilona@tammistepersonal.ee.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.