Tööpakkumised

PERSONALIENTUSIAST

Veho on Soome pereettevõte ja piirkonna suurimaid autokontserne, mis tegutseb Soomes, Rootsis, Eestis ja Leedus. Ettevõte loodi ja on Soome turul Mercedes-Benz kaubamärki esindanud juba aastast 1939. Veho gruppi lisandusid 2019. aasta oktoobris Silberauto kaubamärki kandvad Eesti ja Leedu äriüksused, mis on Mercedes-Benz autoriseeritud müügi- ja teenindusorganisatsioonid.

Veho Baltics kutsub personalivaldkonda arendama ja tööandja kuvandit uuendama

PERSONALIENTUSIASTI,

kes on valdkonna usaldusväärseks partneriks Veho juhtidele ja kaaskolleegidele. Sinu vastutusvaldkonnas on nii personalitöö arendamine kui ka dokumentatsiooni haldamine, värbamine ning töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine.

Ettevõte pakub:
 • personalitöö alast eneseteostuse võimalust Veho Baltics’i arendamisel ja kaasajastamisel kahe autoettevõtte ühinemise järgselt;
 • põnevaid ja tegevust täis tööpäevi;
 • koostöövalmis ja pühendunud meeskonda;
 • võimalust enesearenguks rahvusvahelises autoettevõttes;
 • motiveerivat töötasu;
 • väljakutseid pakkuvat tööd.

 Sinu peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad:
 • korraldad personaliarvestust;
 • pead personaliarvestust personaliarvestusprogrammis ning teed ettepanekuid programmi arendamiseks;
 • korraldad uute töötajate värbamise ja valiku protsessi;
 • osaled uute töötajate sisseelamise korraldamisel;
 • toetad ja nõustad juhte personalivaldkonna ja tööõigusalaste küsimuste lahendamisel;
 • töötad välja ja kaasajastad personalitööd puudutavad juhendid ja korrad;
 • koordineerid koolitustegevust;
 • osaled personalivaldkonda puudutavate protsesside ja tegevuste arenduses, teed parendusettepanekuid ning osaled uuenduste läbiviimisel ja juurutamisel;
 • koostad personalialaste korralduste, otsuste ja teiste personalialaste dokumentide projekte;
 • valmistad ette oma tegevusvaldkonnas vajalikke lepinguid;
 • koordineerid tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna tegevusi.

 Sobid antud ametikohale, kui:
 • oled personalivaldkonna entusiast ning hoiad end kursis uute suundadega;
 • oskad märgata tegemist vajavaid asju, haarad initsiatiivi, planeerid oma aega ning võtad vastutuse oma valdkonnas toimuva eest;
 • oled koostööle avatud, samas suudad ka üksi asju korda saata;
 • sul on personalitööd toetav kõrgharidus ja kogemus mitmekülgses personalitöös;
 • sul on väga hea eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb vene keel suhtlustasandil;
 • boonusena oled osalenud uue personalitarkvara valiku ja juurutamise juures.

Oma töös oled edukas
, kui oled proaktiivne, positiivne ning näed probleemide asemel võimalusi. Naudid uute lahenduste väljamõtlemist, juurutamist ning inimesteni viimist.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 09.04.2021.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo: värbamispartner Eike Lepp tel. 5190 7962, eike@tammistepersonal.ee.Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.