Tööpakkumised

PERSONALIJUHT

Meie kliendiks on Tallinnas asuv kuller- ja postiteenust pakkuv ettevõte Express Post AS, kes ootab oma meeskonda kogemustega 

PERSONALIJUHTI, 

kelle sooviks on olla ettevõtte juhtidele heaks mõttekaaslaseks personalipoliitika arendamisel ja igapäevaste personalivaldkonna küsimuste lahendamisel. 

Ettevõttega liitudes on sul võimalus:

 • töötada koos ambitsioonika meeskonnaga kiirelt arenevas ettevõttes;
 • rakendada oma uuendusmeelseid ideid, andes seeläbi panuse ettevõtte arengusse;
 • arendada iseennast läbi mitmekülgsete tööülesannete.
 

Sinu tööülesanneteks on:

 • Personalistrateegia ja – poliitikate väljatöötamine, juurutamine ja korraldamine (personali planeerimine, värbamine, valik, hindamine, arendamine, tasustamine, motiveerimine ja töölt lahkumine jms). Juhtide ja töötajate nõustamine personalipoliitikate rakendamisel.
 • Luua, ajakohastada, optimeerida ja rakendada personalijuhtimist toetavaid protsesse, protseduure, reegleid ja töövahendeid.
 • Ettevõtte sisemise tööjõu olukorra analüüs koostöös juhtkonnaga. Lühi- ja pikaajaline tööjõu planeerimine koostöös valdkondade juhtidega. Tööjõu voolavuse analüüs.
 • Töösuhete igapäevase haldamise korraldamine ja koordineerimine ning sellega seonduvate protseduuride eest vastutamine.
 • Ametiprofiilide (re)modelleerimine koostöös valdkonna juhtidega. Pädevusprofiilide loomine ametikohtadele.
 • Ettevõttes vajaminevate töötajate sisemise- ja välise personalivärbamise korraldamine ning teostamine.
 • Pädevusjuhtimise meetodite, protseduuride arendamine ja korraldamine (ülevaated, vajadused, koolitused, arendused, kavad jms). Arenguvestluste protsessi koordineerimine. Töötaja arenguplaanid.
 • Personali valdkonna eelarve koostamine ja monitooring.
 • Tööreeglite rikkumiste uurimine koostöös üksuste juhtidega.
 • Ettevõtte siseste uuringute ja küsitluste teostamise korraldamine.
 • Juhtide nõustamine muudatuste läbiviimisel personaliga seotud probleemide osas. Töötajate ettevalmistamine muudatusteks.
 • Motivatsiooni- ja tasusüsteemi üldiste põhimõtete väljatöötamine. Tulemuslikkuse juhtimine koostöös üksuse juhtidega (tulemuslikkuse jälgimine, tulemustasu süsteemid jms). Palgaturu informatsiooni kogumine, palgauuringusse andmete edastamine ja tulemustest kokkuvõtte tegemine.
 • Töötajate ettevõttesse sisenemise- ja väljumise protsessi koordineerimine.
 • Ettevõttesisese info liikumise korraldamine. Ühisürituste korraldamine
 • Tööandja brändi mõtestamine uude konteksti ja ettevõtte väärtuspakkumised töötajatele. Tööandja brändi väline ja sisemine suund.   
 • Aruannete ja andmete koostamine ja esitamine riigiasutustele (Tööinspektsioon, Statistikaamet, Tööregister jms).
 • Töökeskkonna- ja tööohutuse tegevuste administreerimine.
 • Personalieelarve koostamine ja kokku lepitud eelarve piirides tegutsemine.
 

Kandideerimisel tagab edu:

 • kõrgharidus;
 • põhjalikud ja kaasaegsed teadmised personalijuhtimisest;
 • tööseadusandluse hea tundmine;
 • tööohutus- ja töötervishoiualaste seaduste hea tundmine;
 • väga hea eesti keele ning hea vene ja inglise keele oskus;
 • kasuks tuleb programmi Taavi kasutamise kogemus.
 

Sobid ettevõtte juhtidele personalipartneriks, kui:

 • oskad seostada enda ja oma valdkonna tööd organisatsiooni tegevuse ja eesmärkidega;
 • oled avatud koostööks erinevate juhtidega ja tunned rõõmu neile abi pakkumisest;
 • oled loomult sõbralik ja hooliv – ettevõtte töötajad peaksid tundma, et sinu juurde tulles leiavad nad mõistmist;
 • sa pead silmas ettevõtte ärihuvisid, oled järjekindel, lojaalne, motiveeriv, julged otsustada ja vastutada ning oskad end kehtestada, et õigeks ajaks kõik tehtud oleks;
 • sulle on omane hea inimeste tunnetus ja probleemide lahendamise oskus – suudad mõista erinevaid inimesi ja oled mõtteviisiga, et igale probleemile on lahendus;
 • oled arengule orienteeritud;
 • sul on head kommunikatsioonijuhtimise oskused.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 23.03.2018.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Ingrid Valgma, telefon 56474777, e-mail ingrid@tammistepersonal.ee.