Tööpakkumised

PERSONALIJUHT

Fruit Xpress OÜ on Eesti üks suurimad horeca-ettevõtteid, mis varustab hotelle, restorane ja catering-firmasid kogu köögis vajaliku toorainega.  Meie tugevuseks on kvaliteetne kaup, professionaalne teenindus ja tarnekindlus. 2016. aastal kolisime Tallinna piirile – Loole, uude ja kaasaegsesse lao- ja logistikakeskusse, kus töötab üle 100 inimese.

Ettevõtte jätkuva kasvu ja eesmärkide saavutamiseks ootame oma meeskonda kogemusega

PERSONALIJUHTI,

kelle sooviks on olla juhtidele heaks mõttekaaslaseks personalipoliitika arendamisel ja igapäevaste personalivaldkonna küsimuste lahendamisel.

Ettevõttega liitudes on sul võimalus:

 • töötada koos ambitsioonika meeskonnaga kiirelt arenevas ettevõttes;
 • rakendada oma uuendusmeelseid ideid, andes seeläbi panuse ettevõtte arengusse;
 • arendada iseennast läbi mitmekülgsete tööülesannete.

Sinu tööülesanneteks on:

 • Personalistrateegia ja – poliitikate väljatöötamine, juurutamine ja korraldamine (personali planeerimine, värbamine, valik, hindamine, arendamine, tasustamine, motiveerimine ja töölt lahkumine jms). Juhtide ja töötajate nõustamine personalipoliitikate rakendamisel.
 • Personalijuhtimist toetavate protsesside, reeglite loomine, ajakohastamine, rakendamine.
 • Töösuhete igapäevase haldamise korraldamine ja koordineerimine ning sellega seonduvate protseduuride eest vastutamine.
 • Ettevõtte tööjõuolukorra analüüs,  tööjõu planeerimine koostöös valdkondade juhtidega. Tööjõu voolavuse analüüs.
 • Ettevõtte personalivärbamise korraldamine ning teostamine.
 • Töötajate  sisseelamisprogrammikoordineerimine.
 • Pädevusjuhtimise meetodite, protseduuride arendamine ja korraldamine. Arenguvestluste protsessi koordineerimine. Töötaja arenguplaanid. Motivatsiooni- ja tasusüsteemi üldiste põhimõtete väljatöötamine. Tulemuslikkuse juhtimine koostöös üksuse juhtidega.  
 • Tööaja-, puhkuse- ja palgaarvestus.
 • Töögraafikute koostamine ja muutmine.
 • Töökeskkonna- ja tööohutuse tegevuste administreerimine.
 • Aruannete ja andmete koostamine ja esitamine riigiasutustele (Tööinspektsioon, Statistikaamet, Tööregister jms).
 • Tööandja brändi mõtestamine  ja ettevõtte väärtuspakkumised töötajatele.
 • Ettevõttesisese info liikumise korraldamine. Ühisürituste korraldamine.
 • Personali valdkonna eelarve koostamine ja monitooring.

Eelpool toodud tööülesannete täitmisel on personalijuhil abiks personalispetsialist.

Kandideerimisel tagab edu:

 • kõrgharidus;
 • põhjalikud ja kaasaegsed teadmised personalijuhtimisest;
 • tööseadusandluse hea tundmine;
 • tööohutus- ja töötervishoiualaste seaduste hea tundmine;
 • väga hea eesti keele ning hea vene keele oskus.

Sobid ettevõtte juhtidele personalipartneriks, kui:

 • oskad seostada enda ja oma valdkonna tööd organisatsiooni tegevuse ja eesmärkidega;
 • oled avatud koostööks erinevate juhtidega ja tunned rõõmu neile abi pakkumisest;
 • oled loomult sõbralik ja hooliv – ettevõtte töötajad peaksid tundma, et sinu juurde tulles leiavad nad mõistmist;
 • sa pead silmas ettevõtte ärihuvisid, oled järjekindel, lojaalne, motiveeriv, julged otsustada ja vastutada ning oskad end kehtestada, et õigeks ajaks kõik tehtud oleks;
 • sulle on omane hea inimeste tunnetus ja probleemide lahendamise oskus – suudad mõista erinevaid inimesi ja oled mõtteviisiga, et igale probleemile on lahendus;
 • oled arengule orienteeritud;
 • sul on head kommunikatsioonijuhtimise oskused.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu kuni 30.09.2018.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Ingrid Valgma,

telefon 56474777, e-mail ingrid@tammistepersonal.ee.