Tööpakkumised

PERSONALISPETSIALIST / VÄRBAJA

EANS, ärinimega Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, on kaasaegne ja dünaamiliselt arenev ettevõte, mille põhifunktsioonideks on ohutu ja kvaliteetse lennuliikluse korraldamine Eesti õhuruumis. Ettevõtte aktsiate ainuomanikuks on Eesti Vabariik. Koduleht www.eans.ee.   


Meeskonda on oodatud värbamiskogemustega

PERSONALISPETSIALIST / VÄRBAJA


SULLE USALDAME:
 • värbamisprotsessi haldamise ja arendamise;
 • personali planeerimise;
 • värbamisturunduse läbiviimise;
 • töösuhete nõuetekohase vormistamise;
 • uute töötajate sisseelamise korraldamise, sh vastava programmi koostamise;
 • ühisürituste korraldamise;
 • oma valdkonna eelarve koostamise.

SINULT EELDAME:
 • kõrgharidust (soovitavalt personalivaldkonnas);
 • erialast kogemust personalitöös;
 • fokusseeritud intervjuude läbiviimise kogemust;
 • iseseisvust ning head ajaplaneerimise oskust;
 • initsiatiivikust ja tahet teha asju paremaks;
 • kuulamisoskust;
 • avatust ja loovust;
 • detailides täpsust;
 • kasuks tulevad teadmised personalitestidest (Tripod);
 • vajalik on väga hea eesti keele valdamine kõnes ja kirjas;
 • inglise keele oskus heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
 • toetavad töökogemuse valdkonnad: turundus ja kommunikatsioon, sisekoolituste organiseerimine ning läbiviimine.

SULLE PAKUME
 • stabiilset ettevõtet, mis on pidevas arengus, oma initsiatiivi rakendamise võimalust, mitmekülgset ja huvitavat tööd, võimalus areneda oma valdkonnas ning ka valdkonda arendada;
 • paindlikkust oma tööaja suhtes, võimalik ka osakoormusega töö ning 1 x nädalas kodukontoris töötamise võimalus;
 • rikkalikku motivatsioonipaketti (nt sporditoetused, 35 päeva puhkust, tervisepäevad,erialased koolitused, erinevad toetused eraeluliste sündmuste korral, jõusaali kasutamine jm).

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee,  CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 21.04.2019.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo Merle Rebane telefonil 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee.