Tööpakkumised

PLANEERINGUTE ÜKSUSE JUHT

Skepast&Puhkim OÜ on Eestis juhtiv infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõte, kus töötab 35 inimest. Ettevõtte tugevus on mitmekesine teenuste valik – kliendil on võimalik saada meie büroost terviklahendus. Töid tehakse nii avalikule sektorile kui eraettevõtetele nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Üksuse meeskond on väga hea - just head suhted moodustavad suure osa sellest, kuidas läheb. Nähakse, et jõud on koos tegemises, omavahel arutatakse ja räägitakse asjad läbi. 

Vaata lisaks www.skpk.ee

Kutsume meie professionaalse meeskonnaga liituma

PLANEERINGUTE ÜKSUSE JUHI,

kes suhtleb nii klientidega kui korraldab ja juhib oma meeskonna igapäevatööd.

 Sinu tööülesanded:

 • oma meeskonna nõustamine ja juhendamine, kõikide tööde õigeaegse ja kvaliteetse valmimise tagamine ning kasumi teenimine
 • töötajatele eesmärkide seadmine ja nende elluviimist tagavate tegevuskavade koostamine
 • üksuse sujuv töökorraldus ja töötajate koormuse planeerimine
 • meeskonnas töise ja meeldiva töökeskkonna tagamine
 • pidev suhtlus potentsiaalsete klientidega – nende vajaduste täpsustamine, eeltöö lepingu sõlmimiseks, vastava info vahendamine kliendile
 • pakkumiste tegemine ning uute tööde saamine
 • jooksev aruandlus juhtkonnale
 • osalemine ettevõtte turundustegevustes (sh. ettevõtte uudiskirja oma üksuse töö kohta sisendi andmine, uudiskirja saadetakse 400+ kontaktile kord kvartalis)

Kandideerimisel tagab edu:

 • erialane kõrgharidus
 • planeerija riiklik kutse omandatud või omandamisel
 • varasem planeeringute koostamise kogemus – oluline on olla valdkonnas nii pädev, et töötajad saavad sinu poole pöörduda kõikides tööalastes küsimustes
 • varasem juhtimiskogemus või juhi tööks vajalikud isikuomadused – sa tuled toime inimeste ja suhete juhtimisega ning igapäevase töökorraldusega
 • MS Office, CAD ja GIS tarkvara kasutamise oskus
 • oskus hoida ja luua meeskonnavaimu
 • ajaplaneerimise oskus, korraga on töös 25-30 planeeringut
 • läbirääkimisoskus – seda nii suhtlemisel klientidega kui ettevõtte siseselt
 • väga hea eesti keele valdamine, inglise/vene keele oskus suhtlustasandil

Sobid üksuse juhiks, kui:

 • oled avatud ja loova mõtlemisega
 • juhina oled sõbralik, samas nõudlik, järjekindel ja süsteemne
 • oled kindel, et ühiselt panustades saavutatakse enam kui üksi tehes
 • suudad efektiivselt töötada ka pingelise töötempoga

Meie pakume sulle:

 • põnevat tööd professionaalses meeskonnas
 • professionaalset arengut, võimalust osaleda seminaridel, koolitustel, konverentsidel
 • väga head tööõhkkonda, ühiseid vaba aja ettevõtmisi, kokkukuuluvustunnet – paljud meie töötajad on koos töötanud pikka aega
 • korralikku palka ja tulemustasu, ametiautot

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu, lisades CV-le oma motivatsioonikirja.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Kadi Kuuskmann,
telefon 525 0970 või kadi@tammistepersonal.ee.