Tööpakkumised

PÕHJA-EESTI ÄRIMÜÜGIJUHT

Värvikeskuste Grupp OÜ on ehitus- ja viimistlusmaterjalide ning – seadmete müügile spetsialiseerunud 20 aastase ajalooga edukas ja kasvav ettevõte, kauplustega Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 2017 aasta müügimaht oli 18 miljonit eurot.

Kodulehekülg www.varvikeskus.ee

Kutsume ettevõtte juhtkonda

PÕHJA-EESTI ÄRIMÜÜGIJUHI,

kes vastutab müügipoliitika loomise eest, korraldab müügiosakonna tööd ning loob ja arendab kliendisuhteid.  

Sinu tööülesanded:

 • töötad välja müügipoliitika, mis on kooskõlas ettevõtte arenguplaanidega
 • oled strateegiliseks partneriks kaupluste juhile
 • valmistad ette ja viid läbi koosolekuid ja kliendikohtumisi ning planeerid koostöös Tartu kaupluse juhatajaga kliendiüritusi (kliendipäevad, ühised väljasõidud jms)
 • osaled firma eelarve koostamisel müügitööd ja turundust puudutavates küsimustes, jälgid kulutuste vastavust eelarvele
 • planeerid turundustegevusi (kampaaniad, seminarid, reklaam, reklaammaterjalide hankimine, koostamine, postitused e-maili ja tavapostiga)
 • jälgid ja analüüsid müügitulemusi ning teostad konkurentsianalüüsi
 • nõustad ja juhendad juhtkonda, kaupluste juhte ja projektijuhte müügialastes küsimustes
 • osaled oma osakonna motivatsiooni- ja premeerimissüsteemi väljatöötamisel, ellu rakendamisel ja arendamisel
 • osaled oma osakonna töötajate sisseelamisprogrammi koostamisel, toetad uusi töötajaid, et kiirendada nende sisseelamist firma igapäevarutiinidesse ning jälgid detailsemalt uue töötaja arengut
 • vastutad ettevõtte müügidokumentatsiooni korrektsuse eest
 • osaled ettevõtte infoliikumise süsteemi arendamises ja igapäevases töös hoidmises
 • suunad sisseostu ja tagad optimaalse laoseisu
 

Kandideerimisel tagab edu:

 • ehitusalane haridus
 • varasem aktiivse müügitöö kogemus sarnases valdkonnas
 • baasteadmised turundusest
 • meeskonna juhtimise kogemus
 • väga hea eesti keele ning suhtlustasemel vene ja inglise keele oskus

Sobid meie meeskonda, kui:

 • oled koostööle orienteeritud
 • sulle on omane loomupärane suhtlemisaktiivsus, oled algatusvõimeline ja initsiatiivikas
 •  sa pead silmas ettevõtete ärihuvisid, oled järjekindel, süsteemne ja oskad end kehtestada, et planeeritud eesmärgid ellu viia
 • oled analüüsivõimeline ja sul on arenenud numbriline mõtlemine
 

Meie pakume sulle:

 • võimalust ise luua, otsustada ja vastutada müügivaldkonna teemade üle
 • vaheldusrikkust tegelemisel erinevate teemadega
 • lähetusi ja põnevaid väljasõite  nii kolleegide, koostööpartnerite, kui klientidega
 • korralikku põhipalka ja tulemustasu
 •  karjäärivõimalusi

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 04.03.2018.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Merle Rebane,          telefon 511 3804, merle@tammistepersonal.ee.