Tööpakkumised

PROJEKTIJUHT

Security Software OÜ on juhtiv küberturbelahenduste pakkuja Eestis nii era- kui ka riigisektoris olevatele ettevõtetele ja asutustele. Ettevõtte peamiseks tegevussuunaks on pakkuda täisteenust ettevõtete ja asutuste infosüsteemide ja ärikriitilise vara kaitsmisel ning terviklikul infoturbe parendamisel alates planeerimisest kuni eesmärgistatud tulemusteni.

Ettevõtte kodulehekülg http://secsoft.ee/
 

Ootame oma meeskonnaga liituma

PROJEKTIJUHTI
 

Sinu vastutusalaks on:

 • nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete suurklientide võtmeisikutega suhete loomine, haldamine ja läbirääkimiste pidamine
 • teenuste pakkumine lähtuvalt kliendi vajadustest ning klientide nõustamine sobilike lahenduste kasutusele võtuks
 • reklamatsioonide lahendamine ja toodete kvaliteedikontroll koostöös tehniliste konsultantidega
 • tootjate ja välispartneritega suhtlemine

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on

 • edukad kogemused suurklientidega läbirääkimistel ja tulemusliku müügitöö kogemus vähemalt 5 a. Eeliseks on kogemus ärilahenduste müügis, panganduses, telekommunikatsiooni või IT-valdkonnas
 • heal tasemel suuline ja kirjalik eesti ning inglise keel, vene keele oskus suhtlustasandil tuleb kasuks
 • IT- või majandusalane kõrgharidus on eeliseks

Sobival kandidaadil on

 • oskus teisi inimesi kuulata
 • tahe saavutada tulemusi
 • tarkus kasutada oma eelnevaid kogemusi

Sobiv kandidaat on

 • kiire õppija
 • analüütilise ja loova mõtlemisega uute võimaluste nägija
 • oskab eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi iseseisvalt planeerida, samas väärtustab meeskonnatööd
 • väga heade läbirääkimis-ja argumenteerimisoskustega
 • kohusetundlik, sihikindel ja usaldusväärne
 • esinduslik ning hea esineja

Sind motiveerivad

 • tulemus, mille nimel oled valmis pingutama
 • ettevõtte arengus kaasarääkimise võimalus
 • väliskoolitustel osalemine ja lähetustel käimine
 • põnevad ühisüritused ja ettevõtmised koos meeskonnaga
 • vääriline tasu

Kandideeri cv.tammistepersonal.ee kaudu kuni 13.10.2018. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo värbamispartnerilt Kadi Kuuskmannilt 5250970 või kadi@tammistepersonal.ee