Tööpakkumised

QHSE INSENER

Recticel is an international industrial group specialising in the transformation of polyurethane into innovative products and solutions which contribute to our daily comfort. It develops, produces and commercialises these solutions to offer an extensive range of value-adding industrial and domestic applications through four distinct business lines: Flexible Foams, Bedding, Insulation and Automotive.                                                                                            Recticel is active in 28 countries and has a workforce of about 8,411 worldwide (including joint ventures). Its consolidated sales turnover reached EUR 1.46 billion in 2017. Recticel is listed on Nyse-Euronext stock exchange. To learn more: visit www.recticel.com or https://vimeo.com/162864808 

 

Meeskonda on oodatud

QHSE insener (töötervishoiu ja ohutusinsener),

kes vastutab, et kõik töötervishoiu ja ohutusprotseduurid viiakse läbi korrektselt vastavalt kohalikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

Oled meeskonda väga oodatud, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuskava ja dokumentatsiooni väljatöötamine ning ellu viimine vastavalt seadusandlusele riskide minimeerimiseks ja toetamaks aktiivselt ettevõte arengut valdkonna küsimustes;
 • valdkonna protseduuride ja poliitika proaktiivne uuendamine lähtuvalt ettevõtte vajadustest;
 • personali pidev toetamine, koolitamine ja koolitusvajaduste väljaselgitamine, tagamaks tööohutusest lähtuv ettevõtte kultuur;
 • tehase operatiivjuhtide informeerimine ja uute seadustega kursis hoidmine, tagamaks teadlikkus seadusega tulenevast vastutusest QHSE küsimustes;
 • QHSE töögruppides eksperdina osalemine;
 • QHSE-ga seotud aruandluse ja statistika koostamine KPI-de ja suundumuste kohta ning esitamine piirkondlikule juhile;
 • tööõnnetuste ja vahejuhtumite uurimises osalemine valdkonna eksperdina;
 • QHSE juhtimissüsteemi panustamine vastavalt rahvusvahelistele standarditele, nagu Ökotex Standard 100 ja muud nõuded;
 • välisklientidega, nagu audiitorid ja muud institutsioonid, heade suhete hoidmine;
 • auditites osalemine;
 • pidev dokumentatsiooni ajakohasena hoidmine ning kättesaadavuse tagamine;
 • tihe koostöö teiste maade sama positsiooni esindajatega;
 • vastutus kemikaaliohutuse aruande eest

Oled omandanud:

 • akadeemiline kõrgharidus (materjali-, keskkonna-, keemiatehnoloogia) ja/ või varasem töökogemus sarnasel ametikohal rahvusvahelises ettevõttes vähemalt 3 a;
 • väga head teadmised QHSE juhtimissüsteemidest (ISO 9001, OHSAS18001, ISO14001 …), LEAN juhtimissüsteemid 5S, Six Sigma ja tööriistad (riskianalüüs 8D, FMEA …);
 • erialase seadusandluse tundmine (Eesti, EU);
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word)

Isiksuseomadused:

 • avatus suhtlemisel (erinevad inimesed, positsioonid, institutsioonid, rahvusvaheline tiim) ning orienteeritus meeskonnatööle; oma valdkonna liider ja suunanäitaja;
 • algatus- ja vastutusvõime
 • täpne ja kohusetundlik
 • valmidus lähetusteks (nt Belgia, Soome);
 • eesti ja inglise keel väga heal tasemel nii suuliselt kui kirjalikult, soome keel suhtlustasandil tuleb kasuks

Omalt poolt pakume:

 • võimalust töötada Euroopas oma valdkonnas esikohal oleva tootmisettevõtte grupis (maailmas nr 2);
 • euroopalikku juhtimiskultuuri;
 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd professionaalses ja rahvusvahelises meeskonnas;
 • stabiilset töösuhet ja korralikku palka pidevalt arenevas ja innovaatilises ettevõttes;
 • enese arendamise võimalusi, koolitusi ning karjäärivõimalusi kontserni sees

Lisainformatsioon

Antud positsioon allub valdkonnana regiooni valdkonna juhile ning operatiivsetes küsimustes Eestis tehase juhile.

Kandideeri, saates oma ingliskeelne CV, portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu.

Lisainfo värbamispartner Merle Rebaselt telefonil 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee.