Tööpakkumised

ROHEJALAJÄLJE PROJEKTIJUHT


KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Töötame selle nimel, et Eesti elanikel oleks hea keskkond elamiseks ja majandamiseks ning püüdleme loodus- ja majanduskeskkonna pikaajalise tasakaalustatud arengu poole. Lisainfo: www.kik.eeSoovid teha tähendusega tööd? Tule ja aita vähendada Eesti rohejalajälge!

 
Ootame oma meeskonnaga liituma

ROHEJALAJÄLJE PROJEKTIJUHTI
(Carbon Offset)
 
Rohejalajälje projektijuht on vabatahtliku CO2 jalajälje hüvitamise riikliku teenuse kontseptsiooni looja ja eestvedaja, kes kaasab eri osapooled ühendades era- ja avalike partnerite huvid ning loob koostöövõimalused õiglaseks ja läbipaistvaks heitkogustega kauplemiseks.

See töö on just sulle, kui:
  • oled kui kala vees projektijuhtimises ega pelga eri osapooltega suhtlemist ning innovaatiliste lahenduste väljatöötamist, milles kohtuvad raha, IT-lahendused, õigusruum ja keskkonnahoid;
  • tunned huvi ja tead ühtteist süsinikuneutraalsusest, kliimamuutuste mõjust ja selle ennetamise ning vähendamise võimalustest;
  • sind iseloomustab iseseisvus, avatus, aktiivsus, täpsus ja tulemuskesksus;
  • sul on kõrgharidus ning ladus suuline ja kirjalik eneseväljendus inglise keeles.

KIK pakub sulle:
  • eneseteostusvõimalust keskkonna- ja kliimavaldkonnas;
  • võimalust reaalselt panustada Eesti keskkonna hoidmisse;
  • koostöövalmis ja pühendunud meeskonda;
  • mitmekesist motivatsioonipaketti ja kaugtöö võimalust.

Kui eelmainitu kõnetas sind, siis kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 14.03.2021. a. saates oma CV ja kaaskirja.

Lisainfo:
värbamispartner Ingrid Valgma
telefon 5647 4777
või ingrid@tammistepersonal.ee

 

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.