Tööpakkumised

JUHATUSE LIIGE

SA Viljandi Haigla on üks suurimaid üldhaiglaid, mis pakub ka psühhiaatria- ja sõltuvusravi valdkonnas unikaalseid teenuseid kogu Eestis. Valmistume uue haigla ehitamiseks ning tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöömudeli arendamiseks paikkonnas.  Kodulehekülg: www.vmh.ee.

Haigla juhatusse on oodatud

JUHATUSE LIIGE,

kelle vastutusala on somaatilise ravitöö korraldamine, arenduste planeerimine ja elluviimine oma vastutusvaldkonnas.

Otsime juhti:

 • kes on mõttekaaslaseks ja partneriks kliinikute ja keskuste töötajatele, aidates lahendada ravitöös ettetulevaid probleeme ja toetades kõige uue jõudmist somaatilisse ravitöösse;kes vastutab koostöös kliinikute juhtidega haigekassa lepingute täitmise ja eelarve jälgimise eest
 • kes suudab suures ettevõttes asjad juhtuma panna, olles uue koostöömudeli ettevalmistaja ja elluviija
 • kes oskab näha suurt pilti ja julgeb viia ellu uusi ideid ning leida erinevaid lahendusi

Ootame sind kandideerima, kui sul on meditsiinialane kõrgharidus ja ravitöö kogemus. Vajalik on eesti keele valdamine kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Vajalikud kogemused:

 • inimeste juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat
 • muudatuste juhtimise kogemus organisatsiooni/osakonna/valdkonna tasandil
 • inimeste arendamise kogemus
 • suurte projektide juhtimise kogemus 

Sinu peamised tööülesanded:

 • kvaliteetse teenuse tagamine oma vastutusvaldkonnas
 • personali- ja arendustegevused
 • tegevuse koordineerimine ja töökorralduse optimeerimine oma vastutusvaldkonnas
 • haigla strateegiliste projektide koordineerimine või neis osalemine vastavalt juhatuses/nõukogus kokku lepitud põhimõtetele
 • ravivajaduste analüüsi läbiviimine ning sisendi loomine arenguplaanidele ja funktsionaalsele arengukavale
 • ennetus- ja arendustegevuse koordineerimine oma valdkonnas
 • kontrollifunktsioonide juurutamine oma vastutusvaldkonnas
 • koostöö koordineerimine oma vastutusvaldkonnaga seotud väliste osapooltega
 • juhtimisorganite otsuste ja seadusandluse nõuete täitmine oma vastutusvaldkonnas
 

Pakume sulle

 • 4 aastast juhatuse liikme lepingut ja väärikat motivatsioonipaketti
 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd muudatuste ja uudsete lahenduste elluviimisel

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri Tammiste büroo Karjäärikausta  cv.tammistepersonal.ee  kaudu kuni 30.06.2018.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Sirje Tammiste, telefon +372 514 4084, sirje@tammistepersonal.ee.