Tööpakkumised

SISEKONTROLLI SPETSIALIST


SA Viljandi Haigla on üks suurimaid üldhaiglaid, mis pakub ka psühhiaatria- ja sõltuvusravi valdkonnas unikaalseid teenuseid kogu Eestis. Valmistume uue tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöömudeli arendamiseks paikkonnas ja uue haigla ehituseks.

Kodulehekülg: www.vmh.ee.

Haigla kvaliteedijuhtimise teenistuse meeskonda on oodatud

SISEKONTROLLI SPETSIALIST,

kes arendab sisekontrollisüsteemi ja tagab selle toimimise ning seeläbi aitab kaasa kvaliteetse tervishoiu- ja sotsiaalteenuse osutamisele.


Ootame sind kandideerima, kui Sul on:

 • soov ning valmisolek teha nii haigla kui klientide/patsientide heaks väga olulist tööd ning  täiendada end meditsiinivaldkonna spetsiifiliste auditeerimist puudutavate teadmiste osas
 • teadmised siseauditi ja – kontrolli korraldamisest, Euroopa Liidu seadusandlusest sh andmekaitsest
 • varasem antud valdkonnas töötamise kogemus, soovitavalt suuremas ettevõttes
 • kõrgharidus majanduse, õiguse või meditsiiniga seotud valdkonnas
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, inglise keelt vajad enda erialaste teadmistega kursis hoidmiseks

Oled meie inimene, kui:

 • sulle on omane analüüsi- ja üldistamisvõime – oskus olulist ebaolulisest eristada, süstematiseerimata infost süsteem luua
 • oled iseseisev, avatud ning keskendud pigem lahenduste leidmisele kui probleemide sõnastamisele
 • sind sütitavad ambitsioonikad eesmärgid, mis viivad sind mugavustsoonist välja
 • ulatad meelsasti abikäe ka juhul, kui antud küsimus on väljaspool Sinu otsest vastutusvaldkonda
 • sa otsid alati parimat lahendust ja ei rahuldu vastusega „teeme nii, sest alati on nii tehtud“
 • sulle on omane tegutseda läbimõeldult ja eesmärgipäraselt
 • oled vastutustundlik ja viid alustatu lõpuni
 • sa oled detailides täpne ning korrektne
 • sul on olemas meeskonnatöö oskus ja organiseerimisvõime

Sinu tööülesanded:

 • kaardistatud sisekontrollisüsteemi ja loodud tööplaani ellu viimine ja edasine arendamine ning rakendamine
 • riskianalüüsist tulenevate tegevuste ellu viimine, edaspidine valdkonna riskide määramine ja hindamine, riskide maandamise kava koostamine ja haldamine koostöös haigla juhtkonnaga
 • haigla sisekorra ning tegevuste auditeerimine, vastavuste hindamine ning parendusettepanekute tegemine
 • välisaudiitoritele ja järelevalvet teostavate organisatsioonide esindajatele informatsioonivahendamine ning abi töö korraldamisel
 • haigla sisese enesehindamissüsteemi välja töötamine ja käivitamine

Pakume sulle

 • tööd tulemusele orienteeritud meeskonnas
 • võimalust osaleda Eestis ainulaadse teenuse kujundamisel
 • võimalust erialase kogemuse saamiseks ja enesetäiendamiseks
 • võimalust oma teadmisi ja oskusi kasutada nii klientide paremaks teenindamiseks kui ka teenuse edasiarendamiseks

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide  cv.tammistepersonal.ee , CV Keskus või CV- Online kaudu kuni 22.10.2018.

Projekti värbamispartner Sirje Tammiste, telefon +372 514 4084, e-mail sirje@tammistepersonal.ee.