Tööpakkumised

SUURKLIENTIDE MÜÜGIJUHT

ESSVE on üks juhtivaid professionaalsete kinnitustarvikute täislahendust pakkuvaid ettevõtteid Euroopas ning oma valdkonna turuliider Põhjamaades. Meie eesmärk on muuta professionaalsete ehitajate, ehitusinseneride ja edasimüüjate igapäevaelu lihtsamaks, turvalisemaks ja kasumlikumaks pakkudes oma klientidele nii erinevaid kinnitusvahendeid kui ka töö teostamiseks vajalikke tööriistu, tarvikuid ja teenuseid. ESSVE kuulub Rootsi börsiettevõttele Bergman & Bevingi, mis on üks suuremaid tööstus- ja ehitusvaldkonna valdusettevõtteid Põhja-Euroopas.

Ootame 8 liikmelise müügimeeskonnaga liituma

SUURKLIENTIDE MÜÜGIJUHTI


 Meiega liitudes on sul võimalus:
 • olla võtmeisik ESSVE müügistrateegia elluviimisel ja edendamisel Eestis;
 • kujundada ise endale motiveeriv töötasu - tulemustasul puudub ülempiir;
 • kasutada ametiautot.

Töötajate heaolu ja tervis on meile oluline, seega on sulle tagatud ergonoomilised töötingimused vastvalminud kaasaegses kontoris, toetame sportimist, sul on võimalik vajadusel kasutada tervisepäevi ning tööstaaži kasvades lisanduvad põhipuhkusele lisapuhkepäevad.

Sinu tööülesanneteks on:
 • uute edasimüügi klientide võtmeisikutega ärisuhete loomine ja hoidmine;
 • olemasolevate edasimüügi klientide ärisuhete hoidmine ja arendamine;
 • kliendilepingute ettevalmistamine, läbirääkimine ja allkirjastamine;
 • lepingutes kokkulepitu elluviimine;
 • ühtse hinnastamispoliitika väljatöötamine/uuendamine ja elluviimine;
 • segmendipõhise turundusplaani väljatöötamine ning elluviimine;
 • isiklike ja meeskondlike müügieesmärkide elluviimine;
 • iseseisvalt ning koostöös müügijuhtidega ettevõtte toodete tutvustamine edasimüüjatele;
 • väljapanekute ja kaubavarude jälgimine, kontroll ja korrastamine;
 • edasimüüjate pretensioonide lahendamine;  
 • valdkonna, turu ja konkurentide tegevusega kursis olemine;
 • toote- ja teenusearenduse vajaduste edastamine Rootsi tootefirmadele;
 • Rootsi tootefirmadest kogemuste omandamine ja nende rakendamine Eesti turul.

Oled sobiv kandidaat kui sul on:
 • kõrgharidus;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise ning heal tasemel vene keele oskus;
 • oled varasemalt olnud edukas läbirääkija ettevõtete võtmeisikutega ja omad koostöökogemust valdkonna edasimüüjatega;
 • oskus luua, arendada ja hoida pikaajalisi ning kasumlike koostöösuhteid;
 • teadmised, kuidas toimib töökorraldus rahvusvahelises ettevõttes;
 • kogemus müügimeeskonnaga koostöö tegemisel (alluvaid ei ole);
 • oskus hinnata turu potentsiaali ning analüüsida protsesse ja tulemusi;
 • oskus kasutada Excelit analüüside läbiviimiseks ja mõne „space management“ programmi tundmine;
 • oskus eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi iseseisvalt planeerida;
 • oskus oma seisukohti veenvalt ja argumenteeritult põhjendada.

Sind toetab antud ametikohal hea ärivaist, kiire mõtlemine, initsiatiivikus ja algatusvõime ning iseseisvus ja koostööoskus. Oluline on valmisolek töölähetusteks nii Eestis kui välismaal. Peamised väliskomandeeringud on ettevõtte peakontorisse Rootsis, kus toimuvad regulaarsed tootekoolitused


Lisainfo värbamispartner Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 
või ingrid@tammistepersonal.ee.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!