Tööpakkumised

TALLINNA PIIRKONNA MÜÜGIJUHT

Sakret OÜ on 2005. aastal loodud ehitusmaterjalide tootmise, müügi ja ehitusseadmete rendiga tegelev ettevõte. Kasutades laborite tehnoloogilisi võimalusi ning kvalifitseeritud ja kogenud spetsialiste, arendab ettevõte pidevalt uusi tooteid, järgides kõrgeid kvaliteedinõudeid ja teenindamise taset.

Tõstmaks tootlikkust ja optimeerimaks tööks kuluvat aega, pakub Sakret OÜ oma toodangu töötlemiseks ja peale kandmiseks ka vajaminevaid seadmeid.

Ühiste eesmärkide nimel töötav üksmeelne meeskond kutsub tööle
TALLINNA PIIRKONNA MÜÜGIJUHI,
kelle töö eesmärk on ettevõtte turuosa suurendamine Tallinna piirkonnas.

Sinu peamised tööülesanded on:
• ettevõtte toodete aktiivne tutvustamine ja müügipakkumiste tegemine potenstiaalsetele ning olemasolevatele klientidele;
• töö olemasoleva kliendibaasiga, kliendisuhete hoidmine ja arendamine, läbirääkimiste pidamine;
• aktiivne müügitöö (telefon, e-mail, kohtumised), ehitusobjektide külastamine;
• ettevõtte toodete müügikampaaniates osalemine ja korraldamine;
• müügitellimuste igapäevane vastuvõtmine, vormistamine, edastamine;
• müügilepingute vormistamine, edastamine;
• klientide nõustamine Sakreti toodete kasutamiseks, peale vajalike oskuste omandamist toodete kasutamise koolituste korraldamine ning läbiviimine;
• firma esindamine erialamessidel Skandinaavias ja Euroopas;
• kokkulepitud turgude regulaarne analüüs ja tulemuste esitamine;
• reklamatsioonide lahendamine ja toodete kvaliteedikontroll koostöös ettevõtte tehnoloogiga;
• vajadusel lähetustes käimine (väljaõpe töö perioodil vajadusel Saksamaal, ettevõtte peakontori ja tehase külastamine Lätis ning Leedu kontori külastamine, vajadusel Eesti-siseselt meeskonnaliikmetega koos klientide külastamine);
• otsese juhi teavitamine kõigist tööd takistavatest asjaoludest;
• kehtivate protseduuride ja otsese juhi poolt antud korralduste täitmine;
• osavõtt aasta inventuuridest;
• uute ja ümberõpet saavate töötajate väljaõppe toestamine ja juhendamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:
• Sul on tehniline keskeri- või kõrgharidus;
• omad aktiivse tulemusliku müügitöö kogemust;
• tead, kuidas luua ja hoida pikaajalisi koostöösuhteid.

Kasuks tuleb, kui tunned ehitusturgu ja –materjale.

Sa oskad:
• kasutada tööülesannete täitmiseks vajalikul määral arvutit (Outlook, Word, Excel, PowerPoint), kasuks tuleb programmi Axapta tundmine;
• väga heal tasemel kõnes ja kirjas eesti keelt, heal tasemel kõnes ja kirjas inglise keelt ning heal tasemel kõnes vene keelt;
• müügitööle loovalt läheneda;
• eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi iseseisvalt planeerida.

Sulle on omane:
• initsiatiivikus ja tulemustele orienteeritus;
• ladus eneseväljendamine ja hea argumenteerimisoskus;
• kiire mõtlemine ja paindlikkus;
• kannatlikkus ja järjepidevus;
• organiseerimis- ja otsustusvõime;
• täpsus;
• ausus, abivalmidus ja austav suhtumine kaastöötajatesse ning meeskonnatöö väärtustamine.

Ettevõte pakub:
•  võimalust olla uue müügistrateegia elluviija;
•   põhipalgale lisaks motiveerivat boonussüsteemi ja ametiautot;
•   toetavat meeskonda.

Oluline lisainfo:
See on uus ametikoht, mis on loodud uue müügistrateegia ellu viimiseks.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskuse või CV-Online kaudu kuni 20.12.2015.
Lisainfo projektijuht Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!