Tööpakkumised

TARNEAHELA JUHT

 AITA MAAILMA TERVENA HOIDA


AS Chemi-Pharm on 23 aastase ajalooga maailmas kõrgelt hinnatud Eesti pereettevõte, mis arendab, toodab ja müüb üle 100 erineva desinfektsiooni-, puhastus- ja hooldustoote. Lisainfo www.chemi-pharm.com

 
Ambitsioonikate kasvuplaanide elluviimiseks vajab ettevõte kogenud ja kindlakäelist

TARNEAHELA JUHTI,

kes juhib ja arendab hanke-, ostu- ja logistikaprotsessi ning arendab materjali- ja valmistoodangu laosüsteemi hästi toimivaks. Eesmärkide saavutamiseks loob ta efektiivselt toimiva meeskonna. Praegu on tema alluvuses logistik-ostujuht ja laojuhataja.

Ettevõte pakub:
 • motiveerivat põhipalka ja tootmise efektiivsusega seotud tulemustasu;
 • võimalust viia ettevõtte kõikides vastutusalas olevates valdkondades uuele tasemele, et toime tulla pidevalt kasvava turunõudlusega;
 • kaasaegset töökeskkonda ja omaette töökabinetti;
 • kvaliteetseid ja hinnatud tooteid, millest paljud kaitsevad koroonaviirusega nakatumise eest;
 • stabiilset töösuhet;
 • toetavat ja pikki aastaid kokku töötanud meeskonda;
 • väljakutset pakkuvat tööd, kus tuleb läbi viia muudatusi, üles ehitada terviklik ja muutustega kaasas käiv sisseostu- ja logistikaprotsess, mis on kooskõlas tootmisplaanidega;
 • ettevõttes pakutavaid erinevaid soodustusi (sport, kingitused ja toetused tähtsündmustel, jne.).

Sinu tööülesanneteks on koostöös  müügi-, tootmis-, finants-, tehnika-, tootearenduse-, tootmise- ja kvaliteedijuhtimise jt sidusalade spetsialistide ja juhtidega tagada ettevõtte tarneahelate efektiivne toimimine:

 • Pikaajalise tootmisplaani koostamine koostöös müügiosakonna juhi- ja tootmisjuhiga, et tagada  hanke- ja logistikaprotsesside eesmärgipärane toimine, et kindlustada tootmine vajalike materjalidega.

 • Tarneahela strateegia arendamine vastavalt ettevõtte müügiplaanidele ja tootmise vajadustele.

 • Hanke- ja ostuprotsesside juhtimine ja arendamine:
 - tarnija suhete strateegiline haldamine;
-  globaalsete hanke- ja ostuprotsessi korraldamine;
-  hankelepingute sõlmimine ja haldamine.

 • Logistikaprotsesside strateegiline ja operatiivne juhtimine ning arendamine:
- ettevõtte materjali- ja valmistoodangu laonduse strateegiline juhtimine;
- varude strateegiline juhtimine;
- transpordi strateegiline ja operatiivjuhtimine.

 • Kvaliteedijuhtimine tarneahelas koostöös kvaliteedijuhiga:
- kvaliteedistandardite väljatöötamine, kehtestamine ja arendamine tarneahelas;
- tootmis- ja kvaliteedijuhtimise protsesside integreerimine tarneahela protsessidega.

 • Ärisüsteemide kasutus ja arendus tarneahelas:
-  infotehnoloogiliste protsesside juhtimine;
- e-kaubandusprotsesside kasutamine tarneahelas;
- kaasaegsete infovahetusvahendite kasutamine ja info hulga juhtimine.

 • Tarneahela finantsarvestus:
- finantsaruannete kasutamine tarneahelate juhtimisel;
- tarneahela iga aastase äriplaneerimise juhtimine;
- tarneahela riskijuhtimine.

 • Vastutustundlik ettevõtlus, keskkonnakaitse koostöös vastava valdkonna töötajaga:
- vastutustundliku ettevõtluse juhtimine tarneahelas;
- keskkonnasäästlikkuse juhtimine tarneahelas.

 • Teenuste tellijana info- ja kommunikatsioonialaste lähteülesannete koostamine  koostöös vastava ala töötajaga.
- info juhtimine;
- tehnoloogia juhtimine;
- protsesside juhtimine.
 
Ootame sind kandideerima, kui sul on
 • kõrgharidus (tarneahela juhtimine, logistika, majandusökonoomika);
 • tulemuslik tarneahela juhtimise  töökogemus tootmisettevõttes;
 • majandustarkvara Directo kasutamise oskus (soovituslik), kogemus erinevate arvutiprogrammidega töötamisel ning suutlikkus tuua ettevõttesse kaasaegsed IT lahendused, mis tagavad efektiivse tarneahela ja tootmise juhtimisprotsessi;
 • heal tasemel Exceli kasutamise oskus;
 • juhtimiseks vajalikud isikuomadused ja võimed: veenmis-, otsustus-, enesekehtestamis-, empaatia- ja koostöövõime ;
 • oskus näha tervikpilti ja mõista detailide mõju tervikule.;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil.

Oled oma töös edukas, kui sul on suur töötahe, oled tulemustele orienteeritud ja tuled toime pingelise töötempoga kiirete muutustega ettevõttes.


Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 6.09.2020.
Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
 Lisainfo: värbamispartner Sirje Tammiste
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.

 

 
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.