Tööpakkumised

TARNEAHELA JUHT


EFEKTIIVNE TOOTMINE SINU ABIL


AS Kolmeks on osa Soome 100 a vanuselisest pereettevõttest. Gruppi kuulub 4 tootmisettevõtet Soomes, Eestis, Hiinas ja Indias. AS Kolmeks tegevusalaks on elektrimootorite komponentide ja masinaehitusdetailide tootmine.

Meie Viljandis asuva 160 töötajaga Eesti tehasega on oodatud liituma

TARNEAHELA JUHT

kes kindlustab ettevõtte materjalide ja teenuste tõrgeteta tarnetega ning aitab seeläbi tagada sujuva tootmisprotsessi.

Sinu peamised tööülesanded:
 • tarneahela arendamine (strateegia ja tulemusmõõdikute väljatöötamine ja järjepidev arendamine; strateegia rakendamine lähtudes väärtusahelast);
 • hankeplaani koostamine:
  • oluliste kliendirühmade kaardistamine ja nende sidumine neile oluliste toodetega;
  • klientide prognooside või tellimuste ajaloo baasil nõudluse prognoosimine;
  • hankeplaani koostamine koostöös tootmisjuhiga;
  • garanteerida hanke- ja ostuprotsesside eesmärgipärane toimimine, tagamaks õigeaegne ja efektiivne tootmisprotsess;
 • hanke- ja ostuprotsesside juhtimine ja arendamine:
  • tarnija suhete strateegiline haldamine, tarnijate külastamine (peamiselt Hiina ja India);
  • globaalsete hanke- ja ostuprotsessi korraldamine;
  • hankelepingute haldamine;
 • logistikaprotsesside juhtimine ja arendamine:
  • koostöömudeli valik ja strateegiline juhtimine;
  • laonduse strateegiline juhtimine;
  • varude strateegiline juhtimine (VMI, KAN-BAN);
  • transpordi strateegiline juhtimine;
 • kvaliteedijuhtimine tarneahelas koostöös kvaliteedijuhiga:
  • kvaliteedistandardite väljatöötamine, kehtestamine ja arendamine tarneahelas;
  • tootmis- ja kvaliteedijuhtimise protsesside integreerimine tarneahela protsessidega;
 • ärisüsteemide kasutus ja arendus tarneahelas:
  • infotehnoloogiliste protsesside juhtimine;
  • kaasaegsete infovahetusvahendite kasutamine ja info hulga juhtimine;
 • tarneahela finantsarvestus:
  • finantsaruannete kasutamine tarneahelate juhtimisel;
  • tarneahela iga aastase äriplaneerimise juhtimine;
  • tarneahela riskijuhtimine;
 • vastutustundlik ettevõtlus:
  • vastutustundliku ettevõtluse juhtimine tarneahelas;
  • keskkonnasäästlikkuse juhtimine tarneahelas;
 • teenuste tellijana info- ja kommunikatsioonialaste lähteülesannete koostamine
  • info juhtimine;
  • tehnoloogia juhtimine;
  • protsesside juhtimine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
 • tarneahela juhtimisalane kõrgharidus, st.logistika või majandusökonoomikaalane kõrgharidus;
 • tarneahelajuhi või ostujuhina töötamise kogemus tootmisettevõttes;
 • heal tasemel Exceli kasutamise oskus;
 • väga hea eesti ja inglise keele valdamine kõnes ja kirjas;
 • kasuks tuleb majandustarkvara Microsoft Dynamics NAV kasutamise oskus;
 • suutlikkus töötada iseseisvalt keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades vastutades oma meeskonna läbimõeldud töökorralduse eest;
 • juhtimiseks vajalikud omadused ja võimed: veenmis-, otsustus-, enesekehtestamis-, empaatia- ja koostöövõime.

Ettevõte pakub:
 • väga head palka;
 • eneseteostust ja arenguvõimalusi läbi eesmärgistatud töö tegemise pidevalt arenevas ettevõttes;
 • head töökeskkonda toetavas ja professionaalses tiimis;
 • enesearendamise võimalusi ning sportimistoetust.

Lisainfo:
Töökoht asub Viljandis, Planeedi 4. Sinu vahetus alluvuses on: ostja ja laojuhataja. Igapäevast koostööd teed tootmisjuhiga, kvaliteedijuhiga ja juurutusinseneridega.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kuni 10.10.2021. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Konkurss kestab kuni sobiva töötaja leidmiseni.


Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt
telefonil 5104 884 või sirje@tammistepersonal.ee.

 
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.