Tööpakkumised

TARTU KOLLEDŽI DIREKTOR


Üle 400 üliõpilase ja 30 töötajaga Tartu kolledž kuulub Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna koosseisu ja peamiseks ülesandeks on inseneriõppe tugevdamine Lõuna-Eestis.

Tartu kolledži missioon on pakkuda inseneriasjanduse ja säästva tehnoloogia valdkonnas rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi ja Eesti jätkusuutlikuks arenguks olulisi õppe-, teadus- ja innovatsiooniteenuseid, ning suunata nende tegevuste kaudu ühiskonna arengut ja keskkonnaseisundit mõjutavaid otsuseid.

Kuulutame välja konkursi, et leida väga hea juhtimisvõimekusega, uuendusmeelne ja koostöösuhete arendamisele suunatud

TARTU KOLLEDŽI DIREKTOR,

kes juhib kolledži õppe-, teadus- ja arendustegevust ning vastutab kolledžarengukava elluviimise eest uuenevas ülikoolis.

Kolledži juhina on sul võimalus olla:
 • võtmeisik kolledži arengu suunaja ja arendajana – uue arengukava elluviijana saad oluliselt mõjutada nii õppe- kui teadustööd;
 • motiveeritud kompetentsete töötajate usaldusväärne liider ja mõttekaaslane;
 • ambitsioonikate üliõpilaste õppetööks kaasaegse keskkonna arendaja ja looja;
 • aktiivne ja tunnustatud koostööpartner TalTech-ile, selle kolledžitele ning teistele ülikoolidele, ettevõtetele ja avalikule sektorile.

Uut juhti on ootamas igakülgne toetus kiireks ja edukaks sisseelamiseks.  

Oled sobiv kandidaat kui sul on:
 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon soovitavalt tehnika, tootmise või tehnoloogia valdkonnast;
 • õppetöö korraldamise/juhtimise ja akadeemilise töö korraldamise kogemus;
 • vähemalt 3 aastane inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele valdamine.

Sind toetavad antud ametikohal strateegiline mõtlemine ja avatud maailmavaade, oskus olla innustav ja kaasav juht ning avatud suhtleja. Oluline on tahe olla Tartu Kolledži esindaja avalikkuse ees ning soov suurendada kolledži tuntust.

Ametiülesanded on sätestatud Tallinna Tehnikaülikooli põhikirjas:
 • korraldad kolledži teadus- ja arendustegevust ning õppetöö läbiviimist lähtudes dekaani juhistest;
 • korraldad doktoriõpet kolledžis;
 • kehtestad kolledži sisemise struktuuri ja töökorralduse;
 • esindad ülikooli suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses;
 • moodustad kolledži teadurite ametikohad ja teed dekaanile ettepanekuid teiste akadeemiliste ametikohtade moodustamiseks;
 • koostad kolledži eelarve kavandi ja esitad selle kinnitamiseks dekaanile;
 • täidad dekaani, rektori ja vastutusala juhtide poolt nende pädevuse piires antud korraldusi ja juhiseid;
 • vastutad õigusaktide täitmise eest kolledžis;
 • täidad muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Tööle asumise tähtaeg on 01.09.2021.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on Curriculum Vitae, haridust ja kraadi tõendavad dokumentide ärakirjad ning motivatsioonikiri, mille palume esitada läbi portaali cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kuni 09.05.2021. 
Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


 
Kui oled konkursil edukas ja jõuad lõppkandidaatide hulka, ootame lisaks A4 visiooni
„Tartu Kolledž 5 aasta pärast“.

 

Lisainfo: värbamispartner ja juhataja Sirje Tammiste
telefonil 5144 084 või sirje@tammistepersonal.eeIsikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.