Tööpakkumised

TEEAMETI JUHATAJA

AS Eesti Raudtee on raudteetaristut majandav ning raudteeadministratsiooni rolli täitev ettevõte, mille ajalugu ulatub 148 aasta taha. AS Eesti Raudtee hoolitseb raudteetaristu arendamise ja korrashoiu, sujuva opereerimise ning efektiivse ja ohutu liikluskorralduse eest nii kauba- kui reisijateveol. AS Eesti Raudtee aktsiad on 100% riigi omanduses. Eesti Raudtee visioon on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtteks. Seda eesmärki toetavad ka ettevõtte väärtused: koostöö, ausus, uuendusmeelsus ja professionaalsus. Vaata lisaks www.evr.ee.

AS Eesti Raudtee ootab oma meeskonnaga liituma

TEEAMETI JUHATAJA,

kes vastutab teerajatiste ja raudtee tehnilise järelevalve, uuenduste
juurutamise ning hooldus- ja remonditööde korraldamise eest.

Peamised tööülesanded:
 • Teeameti meeskonna juhtimine järgmistes valdkondades:
  • teerajatiste ja raudtee tehnilise järelevalve ning hooldus- ja remonditööde planeerimine, korraldamine;
  • osalemine teemajanduse hangete ettevalmistamisel ja korraldamisel;
  • tehniliste projektide kooskõlastamine.
 • teeameti arenguplaanide koostamine ja rakendamine, investeerimisprojektide planeerimine ja juhtimine, uute tehniliste lahenduste juurutamine;
 • teeameti eelarve, rahavoo ja ajakava planeerimine ning jälgimine, kuludokumentide kinnitamine;
 • teiste asutuste ja ettevõtete projektidele tehniliste tingimuste ja kooskõlastuste ettevalmistamise koordineerimine;
 • teeametis ohutu töökeskkonna ja töötingimuste tagamine.

Ootame sind kandideerima, kui Sul on
 • vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
 • tehniline kõrgharidus (eelistatult ehitus- või teedeehitusalane);
 • teadmised ja visioon valdkonna kaasaegsest kontseptsioonidest ja arengutest;
 • väga hea eesti keele oskus, inglise ja vene keele oskus suhtlustasemel.

Oled teeameti juhatajana edukas, kui:
 • sul on eestvedamise ja inimeste juhtimise oskus, saavutusvajadus;
 • sul on võimekus ja huvi ettevõtet edasi arendada;
 • oled initsiatiivikas, tulemustele orienteeritud ja suudad oma aega iseseisvalt planeerida;
 • oled innovaatilise mõtlemisega ja julged ideid ellu rakendada;
 • oled avatud suhtleja, algatusvõimeline ja heade argumenteerimisoskustega ning väga hea koostöövõimega;
 • oled hea pingetaluvusega.

Pakume sulle
 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • stabiilset töösuhet;
 • kaasaegseid töötingimusi ja head töökeskkonda;
 • mitmekülgset eneseteostust ja arengut;
 • õppimis- ja koolitusvõimalusi ning spordisoodustust;
 • motiveerivat ja tulemustest sõltuvat palgasüsteemi.

Lisainfo:  Struktuuris on 103 ametikohta. Koosseis jaguneb kolmeks teeosakonnaks (Lääne, Lõuna ja Ida) ja teehoolduse osakonnaks. Üksused asuvad Tallinnas, Tapal ja Tartus.

Töökoha aadress: Telliskivi 60/2, Tallinn.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 18.08.2019.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab:
värbamispartner Merle Rebane,
telefon +372 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee.

Oma isikuandmete edastamisega annad nõusoleku nende töötlemiseks.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!