Tööpakkumised

TEGEVJUHT

Infoturbe lahendustega tegelev ettevõte, mis on oma valdkonnas tipptegija, otsib  

 TEGEVJUHTI

kes on tulemustele orienteeritud, elementaarse finantskirjaoskusega, võimekas liider, kes saab hakkama meeskonna sidumise ja kaasamisega ning suudab firmat arendada ja kasumlikult kasvatada.   

Oled sobiv kandidaat, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • ettevõtte arengu strateegiline planeerimine ja igapäevane juhtimine
 • eesmärkide saavutamiseks vajalike „tööriistade“ valdamine, taktika loomine ja järelevalve
 • eelarve koostamine, juhtimisotsuste langetamine kinnitatud eelarve piires
 • finants- ja raamatupidamisalase töö korraldamine ja kontroll
 • firma majandusaruannete analüüs
 • turu analüüs ja sellele vastava müügistrateegia loomine
 • meeskonna juhtimine ja arendamine- oled pigem võimekas liider kui auväärne boss
 • uute teenuste ärisuuna arendamine
 • lepingute sõlmimine klientidega
 • pidev töö analüüs ja tulemuslikkuse tagamine
 • suurklientide ja äripartneritega suhete loomine ja arendamine
 • oluline on koostöö meeskonnaga, kes vajavad otsuste langetamiseks võimalust pidada nõu, allkirju dokumentidele, jne
 • osalemine olulisematel kohtumistel ja läbirääkimistel, oled  n.ö. „käed küljes“ juht
 • personali värbamine ja sidumine meeskonnaks
 • riigihangete jaoks vajalike tegevuste koordineerimine
 • erialased sõnavõtud, blogikanded, esinemine konverentsidel- oled ettevõtte kõneisik

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus (IT- või majandusalane)
 • IT-valdkonnas töötamise kogemus
 • inimeste juhtimise kogemus (eeliseks on eelnev töökogemus suuremas ettevõttes IT-juhina või väiksema IT-ettevõtte juhtimise kogemus)
 • teadmised infoturbe valdkonnast on eeliseks
 • liidri omadustega meeskonna eestvedaja
 • väga hea arvuti kasutamise oskus
 • avatus suhtlemisel ning orienteeritus meeskonnatööle
 • esinemisoskus ja-julgus
 • eesti ja inglise keel väga heal tasemel nii suuliselt kui kirjalikult, vene keele oskus suulisel tasandil tuleb kasuks
 • emotsionaalne intelligentsus
 • kõrge saavutusvajadusega, otsustusvõimeline ja tegus
 • tasakaalukas; läbimõeldud plaanide elluviija

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd; on ainulaadne võimalus teha karjääri kiiresti kasvaval turul ja väike aga tugev ettevõte kasvatada oma valdkonna tuntud tegijaks, ka piiri taga
 • stabiilset töösuhet, korralikku palka ja arenguvõimalusi
 • toredat meeskonda, ühisüritusi ja reise
 • lähetusi ja koolitusi
 • boonus aasta kasumist

Lisainformatsioon

Ettevõte on aastatega kasvanud, on tekkinud vajadus tegevjuhi järele. Seni on täitnud tegevjuhi kohuseid müügijuht. Ametikoht allub osanike otsusele. Meeskonnas on hetkel 10 liiget. Töölepingu vorm on juhatuse liikme leping. 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV keskus, CV-Online või LinkedIN kaudu kuni 29.07.2016. Lisainfo: Merle Rebane telefonil +372 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee.