Tööpakkumised

TEGEVJUHT

Lääne- Virumaal asuv Arkna mõis on arenemas isemajandavaks üksuseks koos turismi ja põllumajandusega. Lisaks ajaloolisele mõisahoonele on siin hästi säilinud ka kõrvalhooned, korrastatud on liigirikas kaitsealune park, majandatakse karjatalu 500 loomaga ning põllumajandust arendatakse 720 hektaril.

Innovatsioon ja vanad traditsioonid eksisteerivad siin kõrvuti ning täiendavad teineteist. Hoolime keskkonnast ning püüame jätta võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje.

Kodulehekülg www.arkna.ee.

Kutsume hetkel meie 22 liikmelist mõisaperet juhtima ja mõisat arendama

TEGEVJUHI-MÕISAVALITSEJA,

kelle tööks on luua isemajandav mõis, kus iga teenus ja toode on majanduslikult kasulik ning millest saab atraktiivne agroturismi keskus.

SINU TÖÖÜLESANDED:

 • ettevõtte arengustrateegia loomine koostöös omanikega, iga aastase arengustrateegia täpsustamine ning sellele vastate tegevuste planeerimine
 • aasta arengueesmärkidele vastava eelarve koostamine ja jälgimine
 • iga planeeritud arendustegevuse kohta on loodud äriplaan, milles on erinevad võimalused läbi arvestatud
 • personalivajaduse planeerimine vastavalt tegevusplaanile, sobivate töötajate leidmine, töölepingute jm. dokumentide vormistamine, palgasüsteemi loomine ja arendamine
 • meeskonna juhtimine ja arendamine, ettevõtte struktuuri arendamine vastavalt mõisa terviklikule arengule – tulevikus töötab mõisas kuni 120 inimest
 • dokumentatsiooni korrashoid
 • teenuste ja toodete arendamisel tuleb arvestada terviklikku lähenemist ja mõisa arengustrateegiat, luua müügi- ja turundusstrateegia ning tagada nende elluviimine
 • majandusarvestuse sisseviimine, kuu tulemuste analüüs ja vahekokkuvõtete tegemine   
 • esindab laiemalt ettevõtet erinevate huvigruppide ees: loob kontakte ja suhtleb klientide, ühistute, liitude ja omavalitsuse ja erinevate riiklike asutustega jne. kontaktisikutega

Kandideerimisel tagab edu:

 • oskus mõelda suurelt ja julgus ette võtta suuri asju
 • kõrgharidus (eelistatult majandusalane või põllumajanduslik)
 • põllumajandusalased/toiduainete tootmise alased töökogemused
 • kaasaegsed teadmised ettevõtte juhtimisest (finants-, personal-, müügi-, turunduse ja tootmisejuhtimine)
 • eesti keele valdamine väga heal tasemel, inglise keele oskus heal tasemel ning vene keele valdamine suhtlustasemel
 • inimeste juhtimise kogemus: oskus anda töötajatele regulaarselt (päeva, nädala) tööülesandeid ning nende täitmist kontrollida, oskus töötajaid motiveerida ja eesmärgistada
 • meeskonna loomise oskus – vastavalt ettevõtte kasvule vajaliku kompetentsiga inimeste palkamine, meeskonna üheks tervikuks sidumine
 • kasuks tulevad toetusmeetmete kasutamisealased teadmised

Sobid meie mõisavalitsejaks, kui:

 • suudad inimesi uuendusteks innustada
 • oskad ressursse efektiivselt jagada
 • oled süsteemne ja järjekindel
 • sulle on omane nõudlikkus ja täpsus nii ise enda kui teiste suhtes
 • oled selge sõna ja enesekehtestamis oskusega osav läbirääkija
 • sulle on omane hea probleemide tunnetus ja lahendamise oskus – oled mõtteviisiga, et igale probleemile on lahendus

Meie pakume sulle:

 • võimalust olla koos mõisaperega kaunile mõisale uue elu andja, luues püsivat väärtust Eesti mõisate ajaloos
 • korralikku põhipalka ja aastaboonust, mis on seotud eelarve täitmisega ja kokkulepitud eesmärkide täitmisega
 • soovi korral on võimalus üürida/osta mõisa omanikele kuuluvatest majadest korter ja ehitada sellest endale ja oma perele kodu

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 19.03.2018. 

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Sirje Tammiste,
telefon 514 4084, sirje@tammistepersonal.ee.