Tööpakkumised

TEGEVJUHT

 AS Roni REM on Viljandimaal asuv puidutööstusettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on kase liimpuidu ja mööblidetailide tootmine. Pakume kohalikule turule ka okaspuu saematerjali ja sauna viimistlusmaterjale. Meie klientideks on Eesti mööblitootjad, välisturgudest on tähtsamad USA ja Soome.

Kodulehekülg www.ronirem.ee

Ettevõtte uued omanikud ootavad meeskonnaga liituma

 TEGEVJUHTI,

kelle ülesandeks on ettevõtte arendamine ja igapäevane tulemuslik juhtimine.

SINU VASTUTUSEL on
 • ettevõtte edasise tegevusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine
 • müügi- ja tootmisprotsessi juhtimine tulemuslikkuse ja efektiivsuse suunas
 • finants- ja investeeringute planeerimine – koostöös omanikega leiad võimalused edukateks investeerimisprojektideks
 • kliendisuhete hoidmine ja arendamine – oled võtmeisikuks olemasolevate ja tulevaste klientidega läbirääkimistel ning edukate koostöösuhete hoidmisel
 • oled partneriks ettevõtte omanikele, kes ootavad meeskonda kompetentset ja asjalikku puiduvaldkonna kogemusega juhti

SINULT EELDAME

 • kõrgharidust (puidutehnoloogia, majandus vms) või puidu valdkonna kutseharidust ja edukat valdkonna töökogemust
 • varasemat töökogemust tootmisettevõttes, soovitavalt puidutööstuses
 • meeskonna edukat juhtimise kogemust (ettevõttes töötab täna 60 töötajat)
 • pigem tervikpildi nägemist kui üksikutesse tehnilistesse detailidesse minemist
 • head suhtlemisoskust – oled positiivne ja elluviija tüüpi inimene, kelle jaoks on head koostöösuhted nii ettevõtte sees kui koostööpartneritega edukuse aluseks
 • iseseisvust ja enesekindlust otsustamisel
 • eesti ja inglise keele valdamist kõnes ja kirjas

SULLE PAKUME

 • võimalust olla ettevõtte arendajaks ja võimaluste loojaks ning läbi selle eneseteostusvõimalust
 • omanike ja praeguse juhi toetust sisseelamisel
 • motivatsioonipakett selgub läbirääkimistel

Töökoht asub Soe külas, Viljandimaal.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 24.06.2018, lisades CV-le motivatsioonikiri.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo värbamispartnerilt Kadi Kuuskmannilt telefonil 5250970 või kadi@tammistepersonal.ee