Tööpakkumised

TEGEVJUHT

Laanekuru OÜ on Viljandimaa üks suurimaid eestimaisel kapitalil põhinevaid ettevõtteid. Ettevõtte tegevusaladeks on taimekasvatus ja metsamajandamine, kasutusel on kaasaegsed põllutöömasinad ning seadmed.

Laanekuru OÜ kutsub oma meeskonda sihikindla

TEGEVJUHI

Sinu tööülesanneteks on:

 • ettevõtte strateegiline arendamine ja juhtimine;
 • ettevõtte ja tööprotsesside efektiivsuse parandamine;
 • talu eelarve koostamine ja jälgimine, aruandluse koostamine ja põlluraamatute pidamine ning raporteerimine omanikule;
 • igapäevane meeskonna juhtimine, töö organiseerimine ja järelvalve;
 • läbirääkimised ja lepingute sõlmimine partneritega (nt. maaomanikud, alltöövõtjad, kliendid);
 • ostupoolega tegelemine (teravilja seemnete, väetiste, põllumasinate jms vajaliku ost);
 • viljakasvatuse ja põllutööde juhtimine ja organiseerimine;
 • metsa majandamine vastavalt metsamajanduskavale;
 • masinapargi ja masinate hooldustööde haldamine;
 • PRIA-st metsamajanduse toetuse taotlemine;
 • ettevõtte esindamine ja sise- ning väliskommunikatsiooni eest vastutamine;
 • tööjõu planeerimine, värbamine, koolitamine ja motiveerimine;
 • töökeskkonna ohutusega ja töötervishoiu küsimustega tegelemine ja selle tagamine.

Ootame Sind kandideerima kui Sul on:

 • taimekasvatuse, metsanduse, majanduse või ärijuhtimise alane (rakendus)kõrgharidus;
 • juhtimiskogemus soovitavalt põllu- või metsamajandusettevõttes;
 • teadmised ja kokkupuude agronoomiaga;
 • teadmised metsamajandusest;
 • teadmised majandusest ja ettevõtte juhtimisest;
 • B-kategooria sõidukite juhtimisõigus;
 • Exceli kasutusoskus heal tasemel;
 • tehniline taip ning oskus käsitleda põllutöömasinaid;
 • strateegiline mõtlemine, süsteemsus ja analüüsioskus;
 • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • oskus ennast kehtestada ning olla juhiks meeskonnale;
 • hea pingetaluvus;
 • organiseerimisvõime;
 • vastutus- ja otsustusvõime;
 • väga hea eesti keele ning hea inglise keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult.

Kasuks tuleb:

 • traktori juhtimisõigus ja -kogemus;
 • vene keele oskus suhtlustasandil.

Omaltpoolt pakume:

 • vajadusel korterit töökoha läheduses;
 • ametiautot;
 • erinevaid õppereise ja erialaseid koolitusi;
 • arenguvõimalust ning mentorit sisseelamise perioodiks.

Kandideeri cv.tammistepersonal.ee kaudu.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Ilona Viilu, telefon 5340 0686
e-mail ilona@tammistepersonal.ee.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.