Tööpakkumised

TEGEVJUHT

Eesti Killustik on 29-aastase kogemusega 80 töötajaga maavarade kaevandamise ja ehitusmaterjalide tootmisega tegelev ettevõtte. Eesti Killustik toodab ja müüb ehitusmaavarast toodetud materjale täna seitsmes karjääris üle Eesti, millest neli on paekarjäärid ning kolm on liivakarjäärid. Lisaks opereerib ettevõte mitmes projektimüügipõhises kruusakarjääris.

Ettevõtte koostööpartneriteks on peamiselt teede- ja taristuehitusega tegelevad ettevõtted, betoonitootjad ning maaparandajad. Samuti kõik karjääride lähiümbruses asuvad põllumehed, metsamehed, veofirmad ja väiketarbijad. Ettevõte peab oluliseks olla olla oma klientidele usaldusväärne koostööpartner, tagades materjalidele alati õigeaegsed tarned ning kvaliteedi.

Eesti Killustik alustas 2010. aastal uues osanike kooseisus Eesti killustunud ehitusmaavarade sektori konsolideerimist, suurendades perioodil 2010-2019 ärimahte 7 korda ja olles 2019 aastaks suurim ehitusmaavarade kaevandaja Eestis, tootes ja müües enam kui 1,6 milj. tonni materjale aastas ligi 10 miljoni eurose käibega.

Lisainfo www.eestikillustik.ee

Kutsume oma ettevõtet juhtima

TEGEVJUHI/JUHATUSE LIIKME,

kes koostöös valdkonna juhtidega vastutab ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamise ja jätkusuutliku arengu eest.

 Meiega liitudes on sul võimalus:

 • Saada töö tulemustega seotud motiveerivat töötasu (kasumiosalus läbi optsiooniprogrammi) ja unikaalset töökogemust
 • Teha igapäevaselt koostööd väga pühendunud ja professionaalse meeskonnaga
 • Olla väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate kasvuplaanide elluviija - järgmise 5 aasta jooksul läbi evolutsioonilise kasvu, arendusportfelli realiseerimise ja uute ettevõtete ostmise ärimahtu kahekordistada. Ärimahtude kahekordistamisega kaasneb avaliku kapitali (IPO) kaasamise vajadus, uutele turgudele (riikidesse) laienemine jne.
 • Teha koostööd aktiivsete omanikega, Eesti Killustiku üks suurosanik on Ambient Sound Investment.

Sinu tööülesanneteks on:

 • Ettevõtte ja meeskonna igapäevane juhtimine koostöös valdkonna juhtidega;
 • ettevõtte arendamiseks vajalike koostööpartnerite leidmine ja arendusprojektide juhtimine (IT, turundus, personalitöö, jne.) valdkondades, kus ettevõttel endal puudub vajalikul tasemel kompetents;
 • sobiliku arengustrateegia plaani välja töötamine ja selle täitmise jälgimine;
 • struktuuri analüüs ja korrigeerimine;
 • muudatuste planeerimine ja elluviimine ettevõttes;
 • eelarve koostamise tagamine, kinnitatud eelarve järgimine ja kontroll ettevõtte igapäevase majandustegevuse üle;
 • sobiliku töötasustamise ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ning pidev ajakohastamine ja arendamine;
 • tööjõu planeerimine ja efektiivse tööjaotuse tagamine ettevõttes, töötajate värbamis- ja arendustegevuste planeerimine;
 • põhiprotsesside korrastamise ja arendamise juhtimine meeskonda kaasates;
 • ühtse töökultuuri loomine ja tagamine;
 • digitaalse transformatsiooni tagamine, luues töögruppe ja kaasates töötajaid;
 • kommunikatsiooni juhtimine;
 • esindusfunktsiooni täitmine.

Sobid Eesti Killustikku juhtima, kui oled ambitsioonikas, tulemustele orienteeritud hea otsustusvõimega kaasav juht ja sul on:

 • Kõrgharidus, soovitavalt majandus-, ehitus- vm. tehnilisel erialal;
 • tulemuslik üldjuhtimise kogemus soovitavalt rahvusvahelisest ettevõttest;
 • inimeste juhtimise kogemus (eeliseks on eelnev töökogemus suuremas ettevõttes);
 • strateegilise juhtimise kogemus;
 • muudatuste juhtimise ja organisatsioonide liitmise kogemus;
 • kasuks tuleb juhtimiskogemus teedeehitus-, ehitus- või tootmisettevõttes;
 • majanduslik mõtlemine ning väga head majanduse ja äriühingu juhtimise alased teadmised;
 • valdad lisaks väga heale eesti keelele ladusal suhtlustasandil vene ja inglise keelt

Sind toetab antud ametikohal hea ärivaist, kiire mõtlemine, initsiatiivikus ja algatusvõime. Sa oled ettevõtte õhkkonna kujundaja, julged probleemidest avatult rääkida ja otsid konstruktiivseid lahendusi. Sa tuled toime keeruliste olukordadega ning oskad headest aegadest maksimumi võtta.

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu.

Lisainfo värbamispartner Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!